h

Politie laat vertrouwelijke stukken slingeren

Vanwege de corona-uitbraak is de bereikbaarheid en dienstverlening van onze hulpdienst uitgebreid. Voor hulpvragen of een luisterend oor kunt u bellen met: 0104357758
12 september 1988

Politie laat vertrouwelijke stukken slingeren

Onzorgvuldigheid van de politie bij de verhuizing van het bureau aan de Delftseveerweg naar het noodonderkomen aan de Westlandseweg heeft ertoe geleid, dat papieren met het stempel 'vertrouwelijk' in handen zijn gekomen van SP-raadslid A. van Wezel. Stukken met gegevens over personen die -daarover is korpschef A.Spel het met Van Wezel eens-, niet publiekelijk bekend behoren te zijn.


SP-raadslid Arnold van Wezel

Het antwoord op de vraag of de papieren gestolen zijn uit het slooprijpe bureau, ontvreemd zijn uit een container of op het sloopterrein gevonden door spelende kinderen, doet aan die onzorgvuldigheid niets af. De politie heeft de zorg over stukken die persoonlijke, soms minder fraaie gegevens van burgers bevatten. Dat zijn geheimen, die de politie zorgvuldig dient te bewaren. Dat heeft zij klaarblijkelijk niet gedaan.

Een blamage voor de politie is de zaak hoe dan ook. Het zou te dol zijn als kinderen de vertrouwelijke papieren in de ravage van het gesloopte bureau hebben gevonden. Maar het is evenzeer beschamend, als vertrouwelijke papieren zomaar kunnen worden ontvreemd uit een leeg bureau of uit een niet afgesloten container.

Al te gemakkelijk richt de politie in deze zaak de aandacht op het verwijtbare gedrag van anderen: van de kinderen die de stukken gevonden of gestolen hebben en van SP'er Van Wezel, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan heling, door de stukken niet direct aan de rechtmatige eigenares terug te geven.

Een onderzoek naar eigen falen komt op het tweede plan. De politie doet het zelfs voorkomen, alsof zo'n onderzoek helemaal niet nodig is. De politie is zorgvuldig geweest, zoveel staat al vast voor onderzoeker R.Meijer, hoofdinspecteur van politie. Maar als de politie zo zorgvuldig was, hoe kunnen stukken met een vertrouwelijk karakter dan in handen komen van derden?

U bent hier