h

SP niet in college Vlaardingen

11 maart 1994

SP niet in college Vlaardingen

De Socialistische Part in Vlaardingen blijft uit het nieuw te vormen college van B en W. Dit Meek gisteren bij de besprekingen tussen de lljsttreklcers by de gemeenteraadsverkiezingen. Tydens een eerste ronde, maandagavond, claimde de SP als grootste partij •" Vlaardingen (7 van de 35 raadszetels) nog twee van de vier of vijf wethoudersplaatsen.

Dit was voor de meeste. partijen geen bespreekbare optie. Daarom nam de PvdA het initiatief voor de collegevorming over. Al bij het eerste rondje gisteravond was het standpunt van de grootste partijen duidelijk. Er dient een ruime meerderheid in de raad voor de coalitie te zijn, waarbij enige vrijheid van handelen voor de fracties mogelijk moet blijven.

De coalitie zal gevormd worden door PvdA (7 raadszetels), VVD (6), CDA (5) en D66 (4). Voorkeur bestaat bij allemaal voor 4 wethouders, van elke deelnemende partij een. De burgemeester moet meer bij de portefeuilleverdeling betrokken worden.

M. W. Unsveh (SGP/RPF/GPV) waarschuwde voor de interne verdeeldheid bij de PvdA. Twee raadsleden (behorend tot de zogenoemde Bende van Vier, die voor de verkiezingen hebben overwogen uit de partij te stappen) hebben namelijk in de plaatselijke pers nu al uitgesproken tegen de voorgestelde verdeling te zijn. Verwacht wordt dat zij ook andere voorstellen regelmatig zullen boycotten.

Reactie toevoegen

U bent hier