h

SP Vlaardingen wil ozb-problemen minima aanpakken

21 maart 1997

SP Vlaardingen wil ozb-problemen minima aanpakken

Door de hertaxatie van alle huizen ontstaat een lastenverschuiving van de hogere naar de lagere inkomensgroepen. Dit staat haaks op het armoedebeleid dat wordt gevoerd.

Dat stelt de fractievoorzitter van de Socialistische Partij in Vlaardingen, M. J. Kappers. Met schriftelijke vragen wil hij duidelijkheid krijgen over het beleid dat hierbij wordt gevoerd.

Hij vraagt aan Burgemeester en Wethouders om maatregelen te nemen tegen de dreigende lastenverschuiving. Kappers denkt daarbij onder meer aan een ruimer kwijtscheldingsbeleid en grotere differentiatie van tarieven. 

SP-fractievoorzitter Kappers wil dat bij het raadsvoorstel, waarbij het tarief voor de ozb wordt vastgesteld, ook gegevens worden verstrekt over de oude en de nieuwe taxatiewaarde van koop- en huurhuizen in een aantal categorieën. 

De SP is altijd tegenstander geweest van huurverhogingen en Kappers vindt het daarom ,,treurig om te moeten constateren dat de grote stijging van de marktwaarde van woningen grotendeels veroorzaakt wordt door de forse huurverhogingen van de afgelopen jaren".

Reactie toevoegen

U bent hier