h

Vlaardingers in actie tegen komst afvalbedrijf

28 juni 2000

Vlaardingers in actie tegen komst afvalbedrijf

Bewoners van een groot deel van Vlaardingen zijn het niet eens met de vergunning die het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel heeft gekregen voor een vestiging langs de Nieuwe Waterweg achter de Gamma en het tuincentrum Staelduinsebosch.

Inmiddels is een speciaal bewonerscomité opgericht, "De Ganse Winkel Schoon", en heeft men in de Vettenoordsepolder, de Oost- en Westwijk en andere delen van aanliggende wijken in Vlaardingen folders verspreid om bezwaren tegen de vergunning te verzamelen.

Gisteravond werden aan de directie van Van Gansewinkel bijna 1100 bezwaren overhandigd tijdens een openbare overlegbijeenkomst met het bewonerscomité. Ook een groot aantal bewoners was hierbij aanwezig. 

Het comité verwoordde zijn bezwaren bij monde van SP-kamerlid Remi Poppe, die in Vlaardingen woont. Hoewel alle bewoners in principe tegen de komst van het bedrijf naar Vlaardingen zijn, benadrukte Poppe dat daarover niet meer kan worden onderhandeld. De vergunning is afgegeven, de lokale overheid heeft "zitten snurken" en daarom is volgens hem nu het woord aan de bewoners. 

"Wij willen keihard onderhandelen met de directie van Van Gansewinkel om onze eisen zwart op wit bevestigd te krijgen. Wij willen garanties die controleerbaar zijn. Zo niet, dan kunt u verdergaand verzet verwachten, de middelen kunnen wij wel vinden. In 1992 hebben wij een volksbos aangelegd tegen de vuilstort in het Lickebaertgebied en ook nu zullen wij geen verdere overlast tolereren", aldus Poppe. 

De directie van Van Gansewinkel was met drie vertegenwoordigers aanwezig en gaf daarmee blijk van het grote belang dat het bedrijf hecht aan een goede verhouding met de bevolking. "Wij zijn bereid met het bewonerscomité te overleggen. Maar in onze optiek is overleg iets anders dan eisen", aldus woordvoerder Bartels van Van Gansewinkel. 

De bewoners willen dat alle aan- en afvoer over water zal gaan, zodat de 700 vrachtwagenbewegingen per dag overbodig zijn. Dat is volgens het bedrijf niet mogelijk. Wel wordt gewerkt aan een convenant met de gemeente Vlaardingen om de vervoersbewegingen over de weg te minimaliseren. Geluids- en stankoverlast, waarvoor de bewoners bang zijn, is volgens de directie niet aan de orde. 

Opslag van grote hoeveelheden snoeihout is volgens Van Gansewinkel door goede beveiliging niet extra brandgevaarlijk en heeft juist als doel het vervoer per vrachtwagen te voorkomen. De hoeveelheden die per schip worden vervoerd, zijn vele malen groter dan per auto en dus moet ook de opgeslagen hoeveelheid groter zijn. 

Boos 

De aanwezige bewoners reageerden zeer geagiteerd op uitlatingen van wethouder K. van der Windt, die ook was uitgenodigd. Hij vond dat een dergelijk bedrijf juist voor betere milieuomstandigheden zorgt en "dat je niet kunt stellen dat zo''n bedrijf maar bij de buren moet komen. Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid in de samenleving."

Reactie toevoegen

U bent hier