h

College van B&W weer over de drempel geholpen

31 december 2001

College van B&W weer over de drempel geholpen

U weet het mogelijk nog wel. De partijen die het college van B&W vormen hadden ernstige kritiek op de begroting voor volgend jaar. Het zag er zelfs naar uit dat het huidige college van Burgemeester zijn langste tijd had gehad. In onze vorige Tribune bijlage vroegen wij ons nog af of het mogelijk alleen maar tromgeroffel was in verband met de naderende verkiezingen. En ja hoor dat bleek het geval. Natuurlijk nog wel wat gemor en geklaag, maar het gekrakeel
verstomde snel op het moment dat het er toe deed, namelijk bij de stemming in de gemeenteraad.

Sympathiek
Toch is er wel wat positiefs te melden. Een voorstel (motie) van de SP fractie is als “sympathiek” beoordeeld. In politiek jargon wil dat overigens zeggen; “we durven er niet tegen te zijn, maar we zijn er ook niet voor”. Het ging over het feit dat in Vlaardingen veel jongeren actief zijn op het gebied van muziek, maar in deze cultureel zo belangrijke activiteit niet bepaald gesteund worden door “de politiek”. Daarom stelde onze raadsfractie voor om te onderzoeken of ook in Vlaardingen een gratis popfestival (Haringpop) mogelijk is. Veel sympathie (ook van het college), maar omdat het college vond dat het initiatief uit de bevolking moest komen, bleven de handjes bij stemming in de schoot liggen. Kijk dat heet nu politieke lafheid, een voorstel “sympathiek” noemen maar het daarbij laten en daarmee zeggen, “zoek het zelf maar uit”. Dat wil de SP dan ook doen. Bij deze roepen we de jongeren op zelf initiatieven te nemen. De SP stelt zijn vergaderruimte ter beschikking en zal hulp bieden als dit nodig mocht blijken om concrete voorstellen te ontwikkelen.

Aangenomen
Een voorstel voor jeugdsport in de woonwijk voor de hele kleintjes is wel aangenomen. Door het vertrek van sportvoorzieningen naar buiten de woonwijk kunnen kleine kinderen niet naar sportvoorzieningen zonder begeleiding. Dat is kennelijk een belemmering. De SP fractie stelde voor om voor kleine kinderen in de wijk sportactiviteiten, b.v. pleinen, mogelijk te maken. En daarbij de kennis en hulp van sportverenigingen te betrekken. Zodoende kunnen sportverenigingen werken aan nieuwe ledenwerving door kleine kinderen met sport en spel in Aanraking te brengen. Tot onze verbazing ondervond dit voostel geen weerstand. Sterker het college deed zelfs een aanbeveling om ons voorstel aan te nemen. Wat bleek, de gemeente is een proefproject aan het ontwikkelen waarvoor al een medewerker is aangewezen. Maar dat zegt nog niets, het gaat om de resultaten. Daarom vragen wij ouders met kleine kinderen uit een wijk waar weinig sport en spel mogelijkheden zijn voor de kleintjes, contact met ons op te nemen. Gezamenlijk kunnen we dan de gemeente “achter de broek zitten” door zelf concrete voorstellen te ontwikkelen.

Parkeer tarieven.
Met onze voorstellen voor de parkeertarieven liep het anders. Die moeten volgens B&W omhoog om er winst mee te maken om de begroting aan te vullen. Dat vond en vindt de SP te gek voor woorden. Tarieven zijn er uitsluitend om kosten te dekken en niet om de gemeentekas te spekken. Daarom stelden we voor als principieel uitgangspunt te nemen dat tarieven voor belanghebbenden parkeren slechts kostendekkend moeten zijn en bewoners in het belanghebbenden gebied niet met extra kosten t.o.v. de overige Vlaardingers op te zadelen. Tekorten op de begroting mogen wat de SP betreft op zijn hoogst aangevuld worden met de inkomsten uit parkeerboetes door de handhaving te intensiveren. SP raadslid Tilly Hessels heeft de tariefsverhoging (verdubbeling kosten) vol vuur en met uitstekende argumenten bestreden. Maar bij de stemming beleven weer de meeste handjes in de schoot van de andere raadsleden rusten. Als voldoende bewoners in het belanghebbenden gebied zich tegen de tariefsverdubbeling willen verzetten kunnen ze op steun van de SP erkennen!

U bent hier