h

Westwijk

12 april 2002

Westwijk

De SP heeft altijd zeer kritisch gestaan ten opzichte van de vernieuwingen in de Westwijk. Een van die vernieuwingen betrof het winkelcentrum. Deze "vernieuwing" is weer echt op zijn "gemeente maakt deal met projectontwikkelaars" aangepakt. 

Het verhaal is simpel. Om een nieuw winkelcentrum in het centrum van de Westwijk (nu het Winkelcentrum Wiardi Beckmansingel) te maken heb je winkeliers nodig. Die zitten er nu gedeeltelijk en de rest moet van elders komen, in dit geval van de Floris de Vijfde Laan en de Dirk de Derdelaan. Op de Floris V zijn ze er bijna allemaal mee genokt, die komen dus niet. Van de Dirk III werden ze gelokt met een verhuissubsidie van fl. 100.000 (graag zelf even omrekenen naar de Euro) wat voor een winkel dus een schijntje is. Die blijven dus lekker zitten. De projectontwikkelaar dreigt met een groot aantal lege winkels te blijven zitten, en zal dus aan het werk moeten om ze aan de man te brengen. Daar heeft hij geen zin in en geeft het project terug aan de gemeente. In December heeft de Gemeenteraad al de verordening ingetrokken waarin die ton subsidie werd gegeven. Op dit moment zijn er dus geen nieuwe plannen voor het nieuwe winkelcentrum.

Moraal. Verkoop de huid niet voor de beer geschoten is (gemeente en projectontwikkelaar) want je gooit je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe (winkeliers) hebt. Nu blijft de vraag hoe het zit met de kwaliteit van de Westwijk. Hoe komt het te staan met de winkelvoorzieningen die in zo'n grote wijk onontbeerlijk zijn? Wie gaat dus het gelag betalen van dit bestuurlijk geklooi? Juist de bewoners.

U bent hier