h

Wateroverlast bij parkeergarages

8 juli 2002

Wateroverlast bij parkeergarages

Naar aanleiding van recente berichtgeving (o.a. via de radio) over de wateroverlast voor met name parkeergarages, en meldingen aan de SP omtrent de parkeergarage Liesveld hebben wij de volgende vragen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen 8 juli 2002

Vragen art. 36 reglement van Orde : parkeergarage.

Geacht college,

Naar aanleiding van recente berichtgeving (o.a. via de radio) over de wateroverlast voor met name parkeergarages, en meldingen aan de SP omtrent de parkeergarage Liesveld hebben wij de volgende vragen.

1. Is het juist dat het bovendek van de parkeergarage gesloten is en dat dit deel van de parkeeergarage momenteel op diverse plaatsen onderstut is?
Zo ja,
2. bestaat er instortingsgevaar voor het (nog) niet gesloten onderdek?
3. tot wanneer verwacht u dat deze onveilige situatie blijft duren?
4. is dit het gevolg van de zware regenval van het afgelopen weekend?
5. is er mogelijk sprake van constructie fouten?
6. wie draait er voor de kosten van herstel op?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

M.J. Kappers, fractievoorzitter

U bent hier