h

Protest tegen opheffen heemtuin

22 oktober 2002

Protest tegen opheffen heemtuin

Het verzet tegen het opheffen van de heemtuin in het Holypark groeit. Na de protesten van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologen (KNNV) heeft ook de SP zich ook in het debat gemengd. Veel omwonenden hebben protestbrieven gestuurd naar de KNNV en de SP. Het college van B en M maakte bij de presentatie van de nieuwe begroting te willen stoppen met het ecologisch beheren van het Holypark. Dit zou voor 2003 een bedrag opleveren van 50.000 euro.

Vanaf 2004 wil het college 100.000 euro bezuinigen op de beheerkosten van de heemtuin. „Wij beseffen dat deze heemtuin feitelijk een kunstmatige biotoop voor veel bijzondere en vaak beschermde soorten is. Maar gezien de druk op de biodiversiteit is ook het kunstmatig aanleggen en instandhouden van een bijzondere biotoop van belang, zeker in ons gebied", schrijft de SP aan het college van B en W.

„Het is dan ook hartverwarmend dat buurtbewoners op komen voor het behoud van de heemtuin. Uw voorgenomen bezuiniging zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de daar voorkomende soorten in de flora en fauna. Wij vragen ons af of het wel verantwoord is, gezien de beschermde status van de daar nu voorkomende verschillende soorten, om uit bezuinigirigsoverwe-gingen te stoppen met het bijzondere ecologisch beheer." De SP wil nu weten hoeveel soorten aan planten, vlinders, insecten en vogels komen er in de heemtuin Holypark voorkomen en welke daarvan zullen verdwijnen als de voorgenomen bezuiniging doorgaat. Ook vraagt de SP welke van deze soorten een beschermde status hebben en of de bezuiniging van de gemeente Vlaardingen dan wel wettelijk is toegestaan wanneer beschermde soorten daardoor uit Vlaardingen zullen verdwijnen. „Past de voorgestelde bezuiniging en de gevolgen daarvan wel in het Europees en landelijk beleid aangaande het behoud van de biodiversiteit?', vraagt fractievoorzitter Kappers. „Zo nee, zou dit voor u geen reden zijn om uw bezuinigingsvoorstel in te trekken en zo ja, bent u dan bereid het bezuinigingsvoorstel toch in te trekken in verband met het voorkomen van beschermde en bijzondere soorten en de wens van de omwonenden tot behoud van het bijzondere van deze Heemtuin?" De SP stelt verder voor om bij het Rijksubsidie te vragen om de bijzondere biotoop in het Holypark te kunnen handhaven.

U bent hier