h

Bewonersplatform tegen sloop Babberspolder-Oost opgericht: BBO

4 november 2002

Bewonersplatform tegen sloop Babberspolder-Oost opgericht: BBO

Op maandagavond 4 november rond 19.30 uur steekt een gestage stroom bewoners de Van Hogendorplaan over richting de aula van de Scholen Gemeenschap Aquamarijn. De zaal loopt snel vol, extra stoelen moeten worden aangesleept. Het voorlopig Bewonerscomité Babberspolder – Oost (BBO) heeft een bewonersvergadering georganiseerd tegen de sloopplannen van de wijk. Het behoud de woonwijk en hun woningen gaat de bewoners duidelijk aan het hart. Precies de betrokkenheid bij de eigen wijk die gemeente en woningbouwcorporaties (Waterweg Wonen en Samenwerking) altijd propageren. Nu zullen we zien hoe serieus het gemeentebestuur en de corporaties het menen. De boosheid en verontwaardiging over de sloopplannen, en de slordige en minachtende manier waarmee de verhuurders met hun huurders omgaan, was groot onder de ruim 150 aanwezige buurtbewoners.
Oprichting bewoners platform BBO

Unaniem was men het eens dat het slopen van 1400 betaalbare huurwoningen te gek voor woorden is. Over het algemeen was de opvatting “We wonen hier al vele jaren naar ons zin. Met onze woningen is niet zoveel mis, als ze maar beter onderhoud zouden plegen”. Een bewoner van de 48 op de sloopnominatie staande woningen van Samenwerking vertolkte de boosheid van deze bewoners. “De gemiddelde leeftijd is 70 jaar, we wonen zeer naar ons zin, moeten we nu op deze leeftijd verhuizen?”. Niet alleen de initiatiefnemers zijn unaniem tot bestuur van het comité gekozen, maar het is ook uitgebreid met enthousiaste bewoners uit de verschillende bevolkingsgroepen die zich spontaan aanmelden. Het Bewonerscomité dat is gekozen bestaat nu uit 15 wijkbewoners. Unaniem was ook de goedkeuring om Remi Poppe als adviseur in het comité op te nemen.

De bewonersvergadering besloot unaniem onder de volgende eisen de strijd tegen de sloopwoede aan te gaan:
1.Niemand gedwongen de wijk of Vlaardingen uit.
2.Bewoners moeten beslissingsbevoegdheid krijgen in de plannen met Babberspolder-Oost.
3.Stop voorbereiding sloop totdat er overeenstemming is met meerderheid bewoners.
4.Als sloop van een deel van de woningen noodzakelijk of logisch zou blijken, dient “bouwen voor de wijk” met een terugkeer garantie, kostendekkende verhuiskosten regeling en een betaalbare huurprijs voor nieuwbouw, uitgangspunt te zijn.

Onder deze eisen zal huis aan huis om ondertekening gevraagd worden. Tevens zullen alle wijkbewoners gevraagd worden om te verklaren dat het BBO hen in deze strijd tegen de sloop vertegenwoordigt.

U bent hier