h

Rood jongeren willen Haringpop

15 maart 2003

Rood jongeren willen Haringpop

Het Haring en Bierfeest is opgeheven en in plaats daarvan moet een nieuw stadsfeest komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een adviesbureau ingeschakeld om samen met het VVV en het Visserijmuseum een plan te maken, maar komt er ook wat voor de jeugd? De SP jongeren hebben een voorstel ingestuurd om een popfestival te organiseren.

Rotterdams Dagblad Maandag 17 Maart 2003
Jongeren hebben liever muziek dan haring kaken

Vlaardingen - Vlaardingse jongeren kloppen opnieuw aan bij het college van burgemeester en wethouders. Vorige week was er een oproep van het jongerenforum om, als de Stadsgehoorzaal wordt gerenoveerd, er ook een bioscoopzaal in te bouwen. Nu roepen de SP-jongeren het college op om de plannen voor het nieuwe maritieme evenement, dat vanaf dit jaar het Haring- en Bierfeest vervangt, meer op jongeren aan te passen.

Het Vlaardingse college besloot vorige week om het traditionele Haring- en Bierfeest niet langer te ondersteunen. Het was in de ogen van het gemeentebestuur te veel een eet- en drinkfestijn geworden, waarbij het nauwelijks meer om de inhoud ging - de Vlaardingse visserijcultuur. Het nieuwe evenement zal wel om de Vlaardingse haringgeschiedenis draaien.

,,De motivatie om het feest te vervangen omdat de gedachte van het vissersambacht is vervaagd, roept bij vele jongeren vragen op,'' schrijft Arnout Hoekstra aan het college. Hoekstra is voorzitter van Rood, de jongerenafdeling van de SP in Vlaardingen. ,,De reden waarom het grootste gedeelte van de bezoekers, de Vlaardingse jeugd, het feest bezoekt, is in het algemeen niet de interesse naar het kaken van haring en het tanen van netten, maar de gezelligheid en entertainment, gebaseerd op eigen behoeftes,'' laat Hoekstra het college weten.

De SP-jongeren kijken liever vooruit dan naar het Vlaardingse verleden. ,,Liever willen wij een evenement dat de Vlaardingse toekomst, de jeugd, centraal stelt,'' aldus Hoekstra. Muziek, sport en cultuur voor jongeren zou daarbij de boventoon moeten voeren. De SP vraagt het college al langere tijd om te onderzoeken of er een jaarlijks muziekevenement voor jongeren kan worden georganiseerd in de stad. De partij verwijst daarbij zelf in de naam naar het visserijverleden van de stad: de SP wil het eendaags festival Haringpop noemen.


Vlaardingen, 13 maart 2003

Geachte burgemeester en wethouders,

Inverband met het besluit om het Haring en Bierfeest te vervangen door een maritiem overladen alternatief wil ik u vragen rekening te houden met de jeugd en uw aandacht te schenken aan hun ideeën.

De motivatie om het feest te vervangen om het feit dat de gedachte van het vissersambacht is vervaagd roept bij vele jongeren vragen op. De reden waarom het grootste gedeelte van de bezoekers, de Vlaardingse jeugd, het feest bezoekt is in het algemeen niet de interesse naar het kaken van haring en het tanen van netten maar de gezelligheid en entertainment, gebaseerd op eigen behoeftes. Waarom speelt u niet in op deze behoeftes?

Zoals de SP ook tijdens de algemene beschouwingen op de begroting voorstelde om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een Vlaardings pop festival, stellen wij u weer voor ‘Haringpop’ te organiseren. Met een dergelijk pop festival denken wij, in tegenstelling tot ‘Zomerterras’, aan een dagvullend programma in de kern van de stad met de gelegenheid om Vlaardingse bands te promoten, iets waar grote behoefte naar is, vooral na het verkopen van Villa Musica.

Het bureau dat u hebt ingeschakeld wil een verbinding maken met de Vlaardingse historie waarbij de haven, de visserij en het water een belangrijke rol moet gaan spelen. Wij kijken liever vooruit en willen de Vlaardingse toekomst (de jeugd) centraal stellen waarbij hedendaagse muziek, sport en culturele activiteiten de boventoon voeren.

Met vriendelijke groet,

Arnout Hoekstra
Voorzitter Rood, Jongeren in de Vlaardingse SP

U bent hier