h

Motie Onderzoek naar renovatie

5 november 2003

Motie Onderzoek naar renovatie

Voorstel voor wetenschappelijk haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om door middel van renovatie woningen te behouden voor het
segment betaalbare huurwoningen.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 en 6 november 2003,
behandelende de meerjarenbegroting 2004 - 2007
overwegende dat :

- Er jaarlijks minder woningen worden gebouwd dan dat er worden gesloopt.
- Het woningbestand daardoor terugloopt, terwijl de woningnood oploopt.
- Deze oplopende woningnood voornamelijk in het betaalbare segment ontstaat.
- Een lange benodigde levensduur van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk is.
- Deze langere levensduur van de woningvoorraad te verwezenlijken is door hoogwaardige renovatie in plaats van sloop.
- Hoogwaardige renovatie een beter differentiatie biedt, tegen lagere kosten

Besluit:

- Een wetenschappelijk haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om door middel van renovatie woningen te behouden voor het
segment betaalbare huurwoningen gaat over tot de orde van de dag.

Ingrid Wijker
Martin Kappers

U bent hier