h

Rivierzone op slot voor bewoners met een smalle beurs

6 februari 2004

Rivierzone op slot voor bewoners met een smalle beurs

In de laatste raadsvergadering is het structuurplan voor de Rivierzone vastgesteld. De SP heeft daar tegen gestemd. Niet omdat wij tegen een verbetering van de Rivierzone zijn, maar omdat in deze verbetering geen plaats is voor bewoners met een smalle beurs. In de structuurnota is namelijk een paragraaf opgenomen waarin de woningbouw voor de Rivierzone wordt vastgesteld.

Daarbij is totaal geen sprake van Sociale Woningbouw. Omdat vanuit de structuurvisie het bestemmingsplan zal worden gemaakt, komt daar ook geen sociale woningbouw in voor, iets wat voor de SP onverteerbaar is. Ondanks de toezeggingen van 2 wethouders dat op termijn mogelijk wel sociale woningbouw zou kunnen worden ingelast, bleef de SP fractie bij haar standpunt. De toezeggingen zijn namelijk niets waard als ze niet in een bestemmingsplan komen, waardoor tegen elke steen sociale woningbouw een bezwaar kan worden aangetekend. Kortom door het ontbreken van de sociale woningbouw is de Rivierzone alleen toegankelijk voor de Vlaardingers die zich een woning in het dure segment kunnen veroorloven.

Door Martin Kappers, Fractievoorzitter SP

U bent hier