h

Broekpolder? Afblijven!

25 april 2005

Broekpolder? Afblijven!

Hoezo Stadsregio? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Wie of wat is die stadregio nou eigenlijk? En wie denken ze dat ze zijn dat ze over Vlaardingen kunnen beslissen? Ik heb nog nooit voor een Stadsregio gekozen, en zo ver ik weet is er nog nooit een stemgerechtigde Vlaardinger bij een stemkantoor geweest om op een van de bestuurders van de stadsregio te stemmen. De Stadsregio is dus een ondemocratisch verkozen bestuurslaag waar niemand noch belang noch behoefte aan heeft. Dus daarom stel ik de gemeenteraad voor uit de stadsregio te stappen, en stel ik aan de Stadsregio voor om zich zelf op te heffen.
Afblijven van de Broekpolder

Als de bestuurders uit de Stadsregio hun eigen stad willen verzieken moeten ze dat vooral doen, maar van Vlaardingen moet je afblijven, vooral van de Broekpolder. Coalitie en oppositie partijen zijn tegen de bebouwing van de Broekpolder, en toch wil de Stadsregio haar plannen volharden.

Wat gaat de Stadsregio doen als de Vlaardingse Gemeenteraad weigert het bestemmingsplan van de Broekpolder te veranderen? Gaat de Stadsregio de minister verzoeken om buiten het Vlaardingse bestuur om het bestemmingsplan te weigeren? Dat is destijds in het Lickerbaert ook niet gelukt, de Vlaardingse bevolking heeft daar in een dag tijd een compleet bos geplant om dergelijke waanzin tegen te houden, en met succes, het bos staat er nog steeds. En ook bij bebouwing van de Broekpolder mag de Stadsregio op hevig verzet rekenen. De Broekpolder is de groene natuur en recreatie plek van Vlaardingen, en de Broekpolder zal de groene natuur en recreatie plek van Vlaardingen blijven, en geen woonwijk voor de nouveau riche van buiten af.

Hoezo meer kantoorruimtebij Vijfsluizen? Landelijk staat er 4miljoen vierkante meter kantoor ruimte leeg. Hoezo meer kantoorruimte bij Vijfsluizen? Bij Station Vlaardingen Oost staat een ernorm kantoorflat al bijna 2 jaar voor meer dan de helft leeg.

Betaalbare huurwoningen, dat hebben we in Vlaardingen nodig, want in die sector is er woningnood, terwijl er tegelijkertijd in die sector momenteel alleen maar wordt gesloopt.

Arnout Hoekstra,
voorzitter

U bent hier