h

Schriftelijke vragen nieuw BRZO bedrijf in Vlaardingen

17 augustus 2005

Schriftelijke vragen nieuw BRZO bedrijf in Vlaardingen

Op website van DCMR constateerden wij dat Vopak Terminal Vlaardingen BV onder het regime van het BRZO gaat vallen na de revisie m.b.t. R50 en R51 stoffen in de loop van 2005.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 17 augustus 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: nieuw BRZO bedrijf in Vlaardingen

Geacht college,

Op website van DCMR constateerden wij dat Vopak Terminal Vlaardingen BV onder het regime van het BRZO gaat vallen na de revisie m.b.t. R50 en R51 stoffen in de loop van 2005.

N.a.v. bovenstaande heeft de fractie van de SP de volgende vragen :
1. Wat zijn R50 en R51 stoffen?
2. Om welke stoffen en in welke hoeveelheden gaat het bij Vopak?
3. Welke verzwaarde eisen worden i.v.m. de revisie van deze stoffen van kracht, ten gevolge waarvan Vopak onder het BRZO gaat vallen?
4. Heeft het BRZO Vopak gevolgen voor de direct omwonenden?
5. Heeft het BRZO Vopak gevolgen voor de plannen m.b.t. tot de Rivierzone?
6. Hebben de plannen m.b.t. tot de Rivierzone gevolgen voor Vopak zodra het BRZO van kracht wordt?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier