h

RED de RET

16 november 2005

RED de RET

De gemeente Rotterdam heeft besloten de vervoersmaatschappij RET per 1 januari 2007 te verzelfstandigen. Het meerendeel van het Vlaardingse openbaarvervoersnet valt ook onder de RET. Dus ook in Vlaardingen zullen wij de mogelijke gevolgen merken. De Vlaardingse SP afdeling maakt zich oprecht zorgen en steunt daarom het comité ‘RED de RET’, een comité dat is gevormd door een initiatief van de SP afdeling Rotterdam.
RED de RET

Het comité 'RED de RET' streeft naar een referendum op 7 maart 2006 waarbij de bevolking van Rotterdam zich kan uitspreken over de voorgenomen verzelfstandiging. De bevolking van Amsterdam heeft zich een paar jaar geleden in een referendum al massaal uitgesproken TEGEN een verzelfstandiging van hun Gemeentelijk Vervoer Bedrijf.

Het actiecomité RED de RET die uit de media heeft vernomen dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft dat er geen referendum komt.

Het actiecomité RED de RET legt zich niet bij het besluit van het college neer. Actiecoördinator Mathijs Spaas: “Er zijn meer wegen die naar het einddoel leiden. Of er een referendum komt is vooral een beslissing van de gemeenteraad. Uiteindelijk moeten zoveel mogelijk Rotterdammers duidelijk maken of zij toestaan dat er in de nabije toekomst NS-toestanden voorvallen bij de RET, of dat zij zich in een referendum willen uitspreken over wel of geen verzelfstandiging. Bovendien, na 7 maart zit er wellicht een heel ander college en een heel andere raad, met een meerderheid van partijen die de verzelfstandiging niet zien zitten. Ook dan kan de Rotterdamse stemgerechtigde z’n invloed doen gelden.”

Op de onlangs geopende website www.redderet.nl kan iedereen eenvoudig het college en de raad een brief sturen. Spaas: “Daarmee kunnen mensen de druk opvoeren om alsnog een referendum van de grond te tillen. Ook kan iedereen zich daar kenbaar maken als Vriend van de RET wanneer ze een referendum over de verzelfstandiging van de RET een warm hart toedragen.”

Het verbaast Spaas niets dat het college niet mee wil werken aan een referendum: “De gemeente Rotterdam heeft een referendumverordening, die elk initiatief tot een referendum onmogelijk maakt. Bovendien is er vanuit het Rotterdamse bestuur al jarenlang ingezet op de verzelfstandiging van de RET – omdat het van Europa zou moeten. Die verplichting vanuit Europa is echter van tafel geveegd. Dat kan dus ook met het besluit tot verzelfstandiging van de RET door dit college”

http://www.REDdeRET.nl

U bent hier