h

SP motie tegen UMTS masten aangenomen

15 november 2005

SP motie tegen UMTS masten aangenomen

De Vlaardingse gemeenteraad wil dat er voorlopig geen UMTS-masten in de buurt van woningen worden geplaatst. Eerst moet duidelijk worden of deze masten niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Een motie van de SP hiertoe is donderdagavond door de meerderheid van de raad aangenomen.
(bron: Algemeen Dagblad)

Motie:

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 9 november en 10 november 2005,

behandelende de Begroting 2006-2009,

overwegende dat;

• UMTS zend masten voor een grote groep mensen een bron van zorg zijn,

• veel onduidelijkheid bestaat over de eventuele schade die straling zou kunnen veroorzaken aan de volksgezondheid,

spreekt als zijn mening uit;

• dat door het ontbreken van duidelijke en overtuigende informatie de onrust bij omwonenden over te lopen risico,s serieus genomen dienen te worden,

verzoekt het college;

• De wenselijkheid en de mogelijkheid te onderzoeken om het plaatsen van UMTS masten in de nabijheid van woningen tegen te gaan, zolang er onduidelijkheid bestaat over de effecten van deze straling voor de volksgezondheid.
• Bij het ontbreken van juridische mogelijkheden om deze UMTS masten via de APV te weren, de raad voorstellen te doen om plaatsing van UMTS masten in de nabijheid van woningen te verhinderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP fractie.

Ingrid Wijker Hugo Paalvast
Ingrid WijkerHugo Paalvast

U bent hier