h

Is de ondemocratische 'Stadregioraad' van de pot gerold?

22 december 2005

Is de ondemocratische 'Stadregioraad' van de pot gerold?

Hoe zit het nu, slopen we massaal goede en betaalbare huurwoningen in onze regio en voopral ook in Vlaadringen, wil men, om de woningnood onder jongeren die daar het gevolg van is, 5000 euro subsidie voor de bouw van dure koopwoningen voor starters.

Ben je lekker klaar mee. Zullen we het maar gewoon wanbeleid noemen en maatschappelijk kapitaal vernietiging?
Moet toch niet gekker worden.

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam doet de minister van VROM het voorstel om € 20 miljoen extra in te zetten voor de bouw van starterswoningen. Het gaat om een premie van € 5.000 voor de bouw van een kleine starterswoning in de koopsector. Met deze premieregeling kunnen er tot 2010 in de regio circa 400 starterswoningen extra worden gebouwd. VROM heeft extra middelen beschikbaar om knelpunten zoals deze aan te pakken.

U bent hier