h

Sloopplannen Floreslaan

10 december 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

Ingrid Wijker..en dan lezen we in de krant: 'Snel sloop op de Floreslaan'
De toestanden op de floreslaan bewijzen een hoop, binnen 18 maanden moeten de mensen van de Floreslaan hun huis uit.Kunnen zij misschien verhuizen naar de villa,s in Hollandiaan? ze krijgen nog net de tijd hun koffers te pakken.

Nog langer op de wachtlijst zullen de starters denken, nog meer kaalslag denkt de SP en dan hebben we het er nog niet eens over hoe de bewoners floreslaan zich voelen.Wij vroegen ons af; Zijn alle procedures goed doorlopen?
Is er al een sloopvergunning afgegeven? Is er al een bestemmingsplan? Of gaan ze als een wilde alles tegen de vlakte gooien? En hoe kan het college even tussen de lunch door en met volle mond Waterweg Wonen telefonisch toestemming geven voor de sloop.Of heeft Waterweg Wonen het vanwege de volle mond van BOT niet goed gehoord????
Kortom schandalig!!!!!

Daarom hebben wij op 8 December vragen gesteld Wethouder Bot en wederom moties ingediend.

Wij hebben onder andere aan Bot gevraagd; of bewuste jarenlange achterstallige onderhoud een reden voor sloop zou zijn, en of hij niet de plicht had een actief aanschrijvingsbeleid te voeren bij constatering achterstallig onderhoud.

De Hr Bot gaf daar zoals gewoonlijk een kul antwoordt op door te vermelden dat hij achterstallig onderhoud wel een reden vond voor sloop, maar sinds hij begin van dit jaar had vernomen van de slechte staat woningen aan de Floreslaan hij met het actieve aanschrijvingsbeleid is begonnen.

Ik kon mijn oren niet geloven en heb hem gewezen op een gebeuren circa 3 jaar geleden toen er een zwangere dame kwam smeken op een commissievergadering om een andere woning, dit omdat de schimmel in haar woning tot het plafond kwam, en deze mevr woonde aan de Floreslaan.

Bot heeft dus een beleid gevoerd van horen zien en zwijgen, en nu dat de druk van de coalitiepartijen te groot wordt i.v.m de aankomende verkiezingen en zijn eigen partij (CDA) en coalitiepartijen het ineens niet meer zo zien zitten met hun eigen sloopbeleid en daarom pas op de plaats willen maken met de sloop gaat hij vertellen dat hij al reeds was begonnen met het aanschrijvingsbeleid.

Maar mensen, laat u niet voor de gek houden, zodra ze gesetteld zitten in het pluche als coalitiepartners gaan ze weer verder waar ze nu tijdelijk een stop hebben gezet.

Zeer bedenkelijk vind ik dat al onze moties over het tegengaan van de sloop in de afgelopen vier jaar nooit zijn ondersteund, en op dit moment bijna alle partijen nu over elkaar heen vallen om de sloop eens goed onder de loep te nemen, omdat er vanwege hun eigen beleid toch wel heel erg veel gesloopt is en maar heel weinig woningen voor terug gekomen zijn.

Ingrid Wijker
SP Fractie

U bent hier