h

Dioxine in de Vlaardingse Lickebaertpolder

16 januari 2006

Dioxine in de Vlaardingse Lickebaertpolder

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. Het geluid gaat dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dit terwijl de Gedeputeerde Staten vorig jaar september aangaf dat grondmonsters geen nut zouden hebben. De SP wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer in toegenomen.

Datum: 15-01-2006
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 54 reglement van orde.
Onderwerp: Bodemonderzoek Lickebaertpolder Vlaardingen

Toelichting: Van melkveehouders uit het Lickebaertgebied bereiken de SP Statenfractie geluiden dat er naast gras, ook bodemmonsters zijn genomen in de polder naar aanleiding van de voortdurende dioxineproblematiek. Tevens vernamen wij dat het dioxine gehalte weer was toegenomen. Uw college antwoordde in antwoord op vragen van de SP fractie (nummer 1973) dat het nemen van grondmonsters geen nut had.
1. Is het correct dat er onlangs grondmonsters zijn genomen in de Lickebaertpolder te Vlaardingen?
2. Indien ja, heeft het nemen van de monsters verband met de dioxineproblematiek?
3. Indien ja, waarom antwoordde u in september 2005 op onze vragen dat het nemen van grondmonsters geen nut had?
4. Wilt u de uitkomsten van de jongste grond- en grasmonsters ter kennis stellen van Provinciale Staten, en tevens gedurende lopende onderzoeken de Provinciale Staten tussentijds op de hoogte houden?
Indien nee, waarom niet?

Bart Vermeulen (SP)

U bent hier