h

Geachte huurder, ook uw woning willen ze slopen!

10 maart 2006

Geachte huurder, ook uw woning willen ze slopen!

Het gaat tot 2015 in totaal om ruim 2350 te slopen betaalbare huurwoningen. In sommige gevallen is al gesloopt en andere gevallen komen de sloopplannen snel dichter bij. Ook voor na 2015 zijn er nog sloopplannen. Vanwege de snel toenemende woningnood en negatieve ervaringen over voorlichting, inspraak en het werkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen hebben een aantal huurders van Waterweg Wonen het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht.

GEDWONGEN VERKASSEN
Ook huurders die tevreden zijn over wijk en woning, er vaak al zowat een generatie wonen, moeten bij sloop gedwongen verkassen. Daaraan vooraf zien we veelal dat er jaren geen tot minimaal onderhoud plaats vindt. Met als gevolg verpaupering van de wijk of het wooncomplex. Het resultaat is dan vaak weer dat er huurders in de wijk komen die het niet zo nauw nemen met sociaal gedrag. Zo worden wijken en wooncomplexen ook voorbereid op sloop. Een soort ‘uitroken’dus.Men verwacht door de verpaupering minder weerstand tegen het gedwongen verkassen door het eenzijdig opzeggen van de huurovereenkomst.
Daarom wil het Platform ook bewoners steunen die zich inzetten voor beter onderhoud van woningen en wijk!

NIEUWE WONINGNOOD DOOR AFBRAAK BETAALBARE HUURSECTOR.
De sloopplannen zijn er voornamelijk op gericht om de woonwijk meer te ‘differentiëren’. Dat wil zeggen dat er duurdere woningen voor in de plaats komen om de ‘eenzijdige’ bewonersopbouw met lage inkomens te doorbreken. Leuk bedacht.
Dit argument zien we nooit toegepast op ‘de betere’ woonwijken. Gevolg is dat uitsluitend betaalbare huurwoningen gesloopt worden. De huurders ergens anders in de laatste betaalbare huurwoningen terecht komen. Dus nog steeds in een ‘eenzijdige’ lage inkomenswijk. Maar dan wel meestal met een hogere huur! De te herhuisvesten huurders krijgen voorrang op de woningmarkt. Daardoor komen starters weer achteraan in de rij te staan. De wachttijden zijn al opgelopen tot ruim 4 jaar.
Zo is de nieuwe woningnood ontstaan. Het slopen moeten daarom echt stoppen. Moderniseren en grootonderhoud is vaak wel nodig, maar sloop zeker niet. Het gaat niet meer om krotten, maar om woningen die bouwtechnisch na modernisering nog 40 tot 50 jaar mee kunnen. In sommige gevallen zien we dat Waterweg Wonen dat ook doet. Maar andere gelijkwaardige woningen wil men weer wel slopen of zijn al gesloopt.

OPROEP
Wij roepen daarom individuele huurders en bewonerscommissies op de handen in een te slaan. Wij vragen u zich aan te melden, zodat wij u kunnen vragen om samen te gaan bezien hoe we ons tegen de rigoureuze sloopplannen van betaalbare huurwoningen kunnen verzetten. Wilt u meewerken aan het uitoefenen van invloed op het beleid van Waterweg Wonen en de gemeente geef uw naam dan op aan; Hanneke Brinkman tel; 4354340. Ton Verdijk, Tel; 4711153
Of per e-mail ; rpoppe@sp.nl
Wij zullen u dan uitnodigen voor een bijeenkomst om spijkers met koppen te slaan.

U bent hier