h

De gemeenteraad van Vlaardingen kiest voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

7 december 2006

De gemeenteraad van Vlaardingen kiest voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

De gemeente Vlaardingen stopt met het verstrekken van informatie aan COA en IND, die zou kunnen leiden tot het uitzetten van mensen die in Nederland zijn gekomen tijdens de oude vreemdelingenwet. Dit is de uitkomst van een motie die door Alke van Marsbergen van de SP fractie tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 december is ingediend, in de motie valt te lezen dat er sinds 22 november een andere wind waait door Den Haag. Die in de Tweede Kamer heeft geleid tot het indienen van een motie, waarbij aan het demissionaire kabinet wordt verzocht om het uitzetten van mensen die tot deze groep behoren stop te zetten.

Onlangs heeft het kabinet via een brief de Tweede Kamer laten weten dat zij deze motie niet zullen uitvoeren. De Vlaardingse SP fractie is van mening dat dit indruist tegen alles wat met democratie te maken heeft. En is van mening dat een kabinet een motie die gesteund wordt door een meerderheid in de tweede kamer, gewoon dient uit te voeren.

Dit was dan ook de reden dat de SP in de motie opriep tot een stopzetting van de samenwerking met het COA en de IND. Totdat het demissionaire kabinet gehoor zou geven aan de oproep van de Tweede Kamer. De motie werd mede ingediend door de fracties van de PvdA en GroenLinks.

U bent hier