h

SP Vlaardingen opent meldpunt Wmo

17 januari 2007

SP Vlaardingen opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom op de lokale website; vlaardingen.sp.nl, via de mail; vlaardingen@sp.nl of op het telefoonnummer 010-4357758. Om de problemen in kaart te brengen heeft SP heeft een speciale Wmo enquête gelanceerd op haar website, deze is zowel gericht op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

Erica Toering: ‘De Wmo zorgt op veel plaatsen voor grote onrust. In sommige gemeentes dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. Her en der vallen plaatselijke thuiszorginstellingen bij de aanbesteding buiten de boot. Gebruikers kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de Wmo zijn. Wij roepen thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.

De SP wil een goed inzicht krijgen in ontstane problemen door de invoering van de Wmo. ‘Wij willen weten hoe de Wmo in de praktijk uitpakt zodat we, indien nodig, in de gemeenteraad actie kunnen ondernemen om de uitvoering bij te stellen´, aldus Erica Toering. ‘Ook onze landelijke fractie wil graag snel weten hoe de Wmo plaatselijk uitpakt. Zodat ze indien nodig hier ook landelijk werk van kan maken.’

Meldpunt Wmo

U bent hier