h

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

24 mei 2007

Vragen over stoppende ondernemers aan de Van Hogendorplaan

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft schriftelijke vragen volgens Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Vlaardingse gemeenteraad gesteld over het vertrekken van de IJzerhandel aan de Van Hogendorplaan. Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen. Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 24 mei 2007,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Artikel over de Van Hogendorplaan in ‘Maaspost’; 24-05-2007.

Geacht college,

Op pagina vier van de Maaspost editie van 24 mei jongstleden is een verontrustend artikel te lezen over de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel zijn de heer en mevrouw van Putten aan het woord over hun besluit tot het opdoeken van hun ijzerhandel aan de Van Hogendorplaan. In dit artikel geeft het ondernemersechtpaar aan dat zij noodgedwongen de deuren moeten sluiten door de gevolgen van de rigoureuze Stedelijke Vernieuwing in de wijk achter hun winkel, en het voornemen van het college en de beherende woningbouwcorporatie WaterwegWonen om de huidige winkelboulevard te slopen en te vervangen door een winkelcentrum met véél hogere huurprijzen.

Het betreurt de SP dat kleine zelfstandige op deze manier hun hoofd niet meer bovenwater kunnen houden, en noodgedwongen hun activiteiten moeten staken door gemeentelijk oogkleppenbeleid waar de SP al jaren zich fel tegen uitspreekt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen;
1. Klopt het dat er door de raad nog geen enkel besluit is genomen omtrent de toekomst van de winkelboulevard aan de Van Hogendorplaan, en bent u het met ons van mening, dat doordat de beherende corporatie op de muziek vooruitloopt, richting de huurders een vals beeld wordt gecreëerd dat de sloop al reeds een onomkeerbaar feit is? Zo ja, wat gaat u hier aan doen?
2. Bent u het met ons eens dat het gedwongen verdwijnen van (kleine)winkeliers een trieste zaak is voor zowel de economie, als het gevarieerde winkelaanbod van Vlaardingen, en dat er alles aan gedaan moet worden zodat ondernemers niet ten onder gaan aan uw megalomane sloopplannen? En zo ja, wat wilt u hier tegen doen?
3. Voelt u zich, ondanks de liberalisering in de huurmarkt, de opgelegde woningproductiequotum van de Stadsregio en de wet Stedelijke Vernieuwing, begaan met de betrokkenen, en acht u ook in dít geval het lot van de bevolking als het uwe? Of moet dit worden gezien als een onomkeerbare beweging van de markt waar wij na jaren van liberale impulsen niets meer over te zeggen hebben?
4. Wordt het niet eens tijd om vanuit uw kant de buurt eens goed te informeren over de huidige stand van zaken van de planvorming rond de winkelpromenade aan de Van Hogendorplaan ?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra

U bent hier