h

Unilever: Geen afbraak maar afspraak!

10 oktober 2007

Unilever: Geen afbraak maar afspraak!

Unlilever wil de Vlaardingse Lever Faberge Cif fabriek sluiten, met alle gevolgen voor de werknemers. Unilever verkiest de snelle winst van de aandeelhouders boven het belang van haar eigen werknemers op de lange termijn. Unilever is een winstgevend bedrijf, en toch kiezen ze voor medogeloos snijden in de organisatie. SP fractievoorzitter Hoekstra heeft reeds contact opgenomen met het actiecomité van Unilever Vlaardingen voor het aanbieden van solidariteit en ondersteuning. Vanmiddag om 15:00uur loopt het ultimatum van de vakbond af. Op basis daarvan zal besloten worden welke stappen er verder worden genomen.
Unilever

http://www.geenafbraakmaarafspraak.nl;

Vandaag heeft Unilever aangekondigd van plan te zijn Lever Faberge, Loosdrecht en Delft te sluiten. Deze mededeling kwam voor de meesten van ons als een klap in het gezicht.
Dit jaar zijn werknemersplannen gemaakt, waaraan vrijwel iedere Unilever-medewerker een bijdrage heeft geleverd. Uit de plannen blijkt dat alle bedrijven een goede toekomst kunnen hebben als er slimmer wordt gewerkt. Niet alleen richten op kostenbesparingen, maar vooral op groei van de omzet. Met dat laatste is Unilever nog steeds onvoldoende bezig, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat op onze ideeen niet wordt ingegaan.

Klik hieronder voor de rest van de reactie van Lucas Vermaat, namens het landelijk actiecomitee.

De leden van FNV Bondgenoten zijn het zat om steeds weer te horen dat saneringen nodig zijn vanwege de kosten, terwijl de beloofde investeringen in mensen en machines niet of nauwelijks plaatsvinden. Zeker omdat we weten dat het ook anders, en vooral beter, kan. Zowel de aandeelhouders als de werknemers hebben belang bij een beter beleid. Niet alleen op de korte termijn, zodat de top z'n bonus kan halen, maar vooral op de langere termijn. Onze visie op de langere termijn staat in de werknemersplannen en in die plannen hoeft er geen enkele fabriek dicht. De vandaag gepresenteerde plannen van Unilever zouden niet alleen de medewerkers van de 3 vandaag genoemde fabrieken schaden, maar ook die van de overblijvende bedrijven. Hoe kun je nu als bedrijf groeien als je degenen die het werk moeten doen stukje bij beetje ontslaat en hun bedrijven sluit? Hoe moet je groeien zonder bedrijven en zonder medewerkers?

Het enige wat de plannen van Unilever wel doen is de korte termijn geldstroom naar de aandeelhouders in stand houden. Maar er komt een moment dat er niets meer over is om te sluiten. En dan? Daarom moeten we ons realiseren dat alle Unilever bedrijven in Nederland, aangekondigd of niet, hetzelfde belangen hebben: Stop de afbraak voor het te laat is. We moeten ons realiseren dat, als we ons nu niet verzetten, we straks niemand meer over hebben om dat te doen. Solidariteit tussen de medewerkers in daarom nu van het grootste belang.

In ons ultimatum hebben wij gesteld dat wij met Unilever een lange termijnvisie willen ontwikkelen en hebben wij onder meer 3 jaar baanzekerheid geëist. Van groot belang is ook de 18 pagina's met Cao-verslechteringsvoorstellen van Unilever van tafel gaan. Unilever wil dat de medewerkers hun ADV-dagen inleveren, de toeslagen moeten lager, zaterdag moet een gewone werkdag worden, etc.. Duidelijk is dat de winst ook uit de lonen en toeslagen van de medewerkers moet komen. Het omgekeerde Robin Hood principe: je steelt van de armen en geeft het aan de rijken. Een bedrijf dat bijna 5 miljard winst heeft gemaakt zou zich moeten schamen op deze manier z'n geld te willen verdienen. Zeker als er goede plannen zijn om de Nederlandse Unilever bedrijven nog verder te laten verbeteren.

Het ultimatum loopt af op woensdag 10 oktober om 15.00 uur. Als Unilever het ultimatum dan niet heeft geaccepteerd zal opgeroepen worden tot acties. Op elk bedrijf is een actiecomité opgericht en de kaderleden van het actiecomité zullen de acties dan begeleiden. Tevens zullen zij overleg voeren met het management over de veiligheid, zodat geen onnodige schade ontstaat. Wij roepen alle medewerkers op om, als het tot actie komt, aan de oproep hiervoor gehoor te geven. We laten ons niet aan de kant zetten. We willen ook dat Unilever het respect voor haar medewerkers heeft dat zij verdienen. Dat kan Unilever laten zien door de afbraak NU te stoppen en aan onze eisen gehoor te geven. De medewerkers zijn geen machines en ook geen kostenposten en we hebben er recht op worden behandeld als mensen. Mensen, die hele goede ideeën hebben over de toekomst van het bedrijf. Het is tenslotte ook ONS bedrijf!

Overigens blijkt dit gebrek aan respect voor de medewerkers ook uit het feit dat bij Calve, Lever Faberge en Loosdrecht de politie of beveiliging in grote getale aanwezig was, opvallend en onopvallend. Ook een aantal beveiligers hadden we nooit eerder gezien. Kennelijk was Unilever bang dat de medewerkers door het lint zouden gaan na het horen van de mededelingen. Heeft Unilever dan echt geen enkel vertrouwen in ons. Of was 1 klap in ons gezicht op 1 dag gewoon niet genoeg?? Het belastinggeld wat besteed is aan de inzet van de politie had makkelijk bespaard kunnen worden: er tenslotte nergens iets gebeurd.

DUS:

We laten ons niet uitknijpen! Als er acties volgen, komen we donderdag met alle actievoerders bij elkaar in Zalencentrum De Til, Breestraat 1 in Giessenburg. Dan gaan we praten over de situtatie bij Unilever in Nederland, en ook over wat er internationaal gebeurt, want ook in andere landen zijn de werknemers natuurlijk woest over het afbraakbeleid. Ook gaan we die dag bespreken hoe we verder gaan om te zorgen dat de Nederlandse Unilever bedrijven toekomst houden.

Het Landelijk Actiecomitee "Stop de afbraak"

Zie ook:

U bent hier