h

SP onderzoek naar veilig uitgaan in Vlaardingen

1 februari 2008

SP onderzoek naar veilig uitgaan in Vlaardingen

 Veilig uitgaan in Vlaardingen
De SP vindt dat de veiligheid in het Vlaardingse uitgaansgebied flink verbeterd kan worden. Feitelijke veiligheid kun je meten op basis van het aantal politieaangiftes, veiligheidsgevoel kan echter alleen worden bepaald door de bevolking te raadplegen. De SP is heel erg benieuwd hoe de Vlaardingers denken over het veiligheidsniveau van het uitgaansgebied. De politieke discussie over mogelijk cameratoezicht is in de raad al hevig opgelaaid, maar volgens de SP is dit zonder gedegen onderzoek en analyse gebeurd, en zónder voldoende naar de mogelijke alternatieven te kijken.

De SP heeft vorig jaar een aantal maatregelen voorgesteld doormiddel van het aanbieden van een 10-puntenplan, een ander succes was de door de raad aangenomen SP motie die het college oproept zich in te spannen voor alcoholvrije feesten voor kinderen onder de zestien jaar. Maar om de problemen echt gericht aan te kunnen pakken, is het voor de SP van groot belang om te weten hoe Vlaardingers persoonlijk de veiligheid in het Vlaardingse uitgaansleven ervaren.

Daarom is de SP en de jongerenorganisatie van de SP; ROOD, begonnen met een grote enquête onder de bevolking, waarin iedereen zijn ervaringen en opvattingen kan aangeven. Op basis van de uitkomsten zal de SP proberen om het Vlaardingse veiligheidsbeleid bij te sturen.
De SP staat onder andere zaterdag 2 februari de hele dag met een stand op het Veerplein om met mensen in gesprek te gaan. De SP jongeren zullen de enquête in horecagelegenheden beschikbaar stellen en zullen deze ook huis aan huis afnemen bij de centrumbewoners en de bewoners van de huizen gelegen aan de loop- en slooproutes. Ook is het mogelijk om via Internet de enquête in te vullen via /veiliguitgaan.

De fractie van de SP zal de uitkomsten zo spoedig mogelijk verwerken en betrekken bij het debat over veiligheid in het centrum.

Illustratie: Irene Hoekstra

U bent hier