h

SP voelt burgemeester aan de tand over Mosquito’s

19 februari 2008

SP voelt burgemeester aan de tand over Mosquito’s

De SP heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering de burgemeester aan de tand gevoeld over de plaatsing van meerdere Mosquito’s in Vlaardingen. Mosquito’s zijn apparaten die een zoemtoon produceren die hinderlijk is voor jongeren onder de 25 jaar. Deze apparaten worden ingezet om hanggroepjongeren te verjagen.

Mosquito

Tijdens het mondelinge vragenuurtje voor raadsleden stelde SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra vragen over de aanwezigheid van de Mosquito’s. Er blijken er in Vlaardingen zes te hangen. Op de vraag waarom de raad nooit is geïnformeerd over de plaatsing moest de burgemeester het antwoord schuldig blijven.

Naar aanleiding van vragen van de SP in de Tweede Kamer heeft minister Rouvoet zijn vraagtekens gesteld of de toepassing niet eens strijdig zou kunnen zijn met artikelen 10 en 11 van de grondwet. Deze artikelen gaan in op de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. Op verzoek van de minister is een speciale commissie aan het onderzoeken of dit inderdaad wel legaal is conform de grondwet. De SP ziet graag dat zo lang het onderzoek loopt alle Mosquito’s buiten werking worden gesteld. De burgemeester is echter niet bereid hier gehoor aan te geven.

De SP is een groot voorstander van effectieve aanpak van criminaliteit, vandalisme en geweld. Het risico van de Mosquito is echter dat het probleem zich alleen verplaatst. Daarnaast worden met het zoemapparaat niet alleen de criminelen aangepakt. Kinderen, dieren en overige onschuldige jongeren zijn ook de dupe van de apparatuur. Spelen en hangen op straat is niet verboden en moet dus niet worden bestraft.

De SP is erg benieuwd naar de situaties en problemen rond de Mosquito locaties. “Mogelijk denken wij graag mee naar een oplossing om overlast in wijken te beperken, en willen daarbij graag kijken naar effectieve maatregelen, die zich alleen richten op de overtreders.” Aldus fractievoorzitter Arnout Hoekstra.

Om een beeld te krijgen van de situatie zal ROOD, de jongeren organisatie van de SP, een buurtonderzoek doen in de wijken waar Mosquito’s hangen. Buurtbewoners en hanggroepjongeren zullen worden gehoord om de verschillende opvattingen te verzamelen en te gebruiken in de noodzakelijke discussie over de hangroepjongerenproblematiek.

 

TV Rijnmond: Kritiek op inzetten mosquito in Vlaardingen

 

U bent hier