h

Brief aan minister over dioxineprobleem Lickebaert

2 april 2008

Brief aan minister over dioxineprobleem Lickebaert

Remi PoppeHet is al weer twee jaar gelden dat bewoners en melkveehouders in het Lickebaertgebied ons Tweede Kamerlid en Vlaardinger Remi Poppe vroegen hen te helpen in verband met het dioxine probleem.

Voorjaar 2005 zijn een aantal boerderijen door de Voedsel en Waren Autoriteit 'op slot gezet' . Ze mochten hun melk niet meer leveren, en andere melkveehouders moesten hun beesten op stal houden. Na met hulp van Remi georganiseerde bezoeken aan de ministeries van landbouw en milieu zijn er onderzoeken gedaan. Daaruit bleek dat de dioxine besmetting wel eens het gevolg kon zijn van de oude dioxine affaire uit begin jaren '90 van de vorige eeuw. De dioxine die nog in de grond zou zitten, was een van de conclusies, zou zich door opspatten in de winter op het niet groeiende gras afzetten. Daarom moesten de boeren hun koeien na de winter langer op stal houden zodat door de groei van het gras de dioxine beneden de wettelijke normen zou komen.

Intussen hebben de boeren behoorlijke onkosten gehad en wensen een compensatie. Vervolgens willen ze een onderzoek of er mogelijkheden zijn om dit dioxine probleem aan te pakken. Indien uit proeven blijkt dat er geen sprake is van een nieuwe dioxine emissie en besmetting, zou indien de voorgestelde proeven slagen, het mogelijk zijn om de slechte naam van het gebied door deze dioxineaffaire af te sluiten.

Na de vele overleggen onder voorzitterschap van Remi Poppe, met de genoemde ministeries, wetenschappers en de gemeente Midden Delfland en de Milieudienst Rijnmond, heeft ook CDA wethouder Van Der Kamp van Midden Delfland zich voor deze zaak ingezet. Het resultaat is een 'brief op poten' van de provincie Zuid-Holland, de Milieudienst en de gemeenten Midden Delfland en Vlaardingen, gezamenlijk met de werkgroep van bewoners en melkveehouders naar minister Verburg van het landbouwministerie.
Remi Poppe; 'we zullen niet lijdzaam afwachten, maar als er niet snel een antwoord komt , weer in de ambtelijke molens gaan blazen om ze draaiende te krijgen'.

U bent hier