h

Platform scherpt de messen tegen Actieplan Wonen

5 april 2008

Platform scherpt de messen tegen Actieplan Wonen

Afgelopen vrijdag is het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood bijeengekomen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de publicatie van het Actieplan Wonen. In dit plan geeft het college aan voornemens te zijn om tot 2030 minimaal 6.800 betaalbare huurwoningen te slopen. De Vlaardingse woningvoorraad zal na uitvoering van het actieplan overwegend nog uit het duurdere segment bestaan.

Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood

Het Actieplan Wonen heeft reeds de raad gepasseerd en is met uitzondering van de steun van de SP aangenomen. Het is nu aan de huurders en woningzoekenden om in actie te komen. Het platform veroordeelt de beperkte vorm van inspraakmogelijkheden voor de bevolking. Huurders zijn bij de planvorming volledig gepasseerd en op geen enkele manier in de richtingsbepaling betrokken. Het plan is een een-tweetje van de politiek en de markt. Bewoners worden geïnformeerd, maar mogen niet meepraten. Ook wordt bewust de discussie met kritische volkshuisvestingsdeskundigen uit de weg gegaan.

Het platform zal zich de komende periode richten op een al eerder toegezegd gesprek met de wethouder, het uitgeven en verspreiden van een kritische informatiekrant onder de bewoners van de 6.800 aangewezen woningen en wil een openbare discussieavond organiseren waarbij wel ruimte wordt geboden aan deskundigen en kritisch tegengeluid.

Het platform Vlaardingen tegen Sloop & Woningnood is opgericht op initiatief van Bewonerscomit├ę Babberspolder-Oost, bewoners van de Indische Buurt en de SP.

Meedoen, of op de hoogte blijven van de activiteiten van het platform? Neem contact op met Arie-Jan de Boer; arie-jan.deboer@sp-vlaardingen.nl

U bent hier