h

Leijten en Van der Zwan in debat over WMO

25 mei 2008

Leijten en Van der Zwan in debat over WMO

Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid, en Peter van der Zwan, CDA wethouder gemeente Vlaardingen, zijn vrijdag tijdens het politiek café van de SP afdeling Vlaardingen met elkaar in debat gegaan over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens was er volop discussie met de zaal en werden er een hoop vragen beantwoord.

Het politiek café wat werd gehouden in de Polderpoort stond in het teken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO richt zich op Zorg en Welzijn en is van kracht sinds 1 januari 2007. De WMO verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De uitvoering ligt bij de gemeente, die daarvoor geld krijgt van het rijk.


Presentator Hans van Leeuwen

Veel gemeenten ondervinden problemen bij bijvoorbeeld de aanbesteding van huishoudelijke zorg en veel ouderen krijgen minder zorg dan voorheen.

Zie ook: /wmo

U bent hier