h

Meer aandacht voor hangjongerenproblematiek

24 juni 2008

Meer aandacht voor hangjongerenproblematiek

Burgemeester Bruinsma heeft de toezegging gedaan om nader met de raad te spreken over de omgang met overlastgevende jongeren. Het college verjaagt momenteel -zonder overleg met de raad- hangjongeren met Mosquito's. De SP fractie stelde deze gang van zaken aan de kaak, en nu zal alsnog de raad betrokken worden bij het jongeren- en veiligheidsbeleid.
Hangjongeren weggepiept

Afgelopen donderdag stelde SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra mondelinge vragen aan de burgemeester naar aanleiding van een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze brief doet de minister het college enkele aanbevelingen voor de toepassing van Mosquito's.

De 'Mosquito' is een kastje dat een harde irritante pieptoon laat horen wat alleen door jongeren onder de 25 is te horen. Het lijkt vanzelfsprekend: piepkastje aan, hangjongeren weg. Maar is het wel zo eenvoudig?

De SP is van mening dat de inzet van Mosquito's veel te kort door de bocht is en het probleem verplaatst. De SP en haar jongerenorganisatie ROOD pleiten voor doeltreffende alternatieven: zorg dat de jongeren wat te doen hebben en dat ze een eigen plek hebben. Overlast, geweld, vandalisme en criminaliteit moet moet worden aangepakt door een optredende politie.

Hangjongeren weggepiept

U bent hier