h

Asbest gevonden in schuurdaken Patrimoniumbuurt

15 oktober 2008

Asbest gevonden in schuurdaken Patrimoniumbuurt

Het SP MilieuAlarmteam heeft deze week een melding ontvangen over mogelijk asbest in schuurdaken. Een bewoner van de Vlaardingse Patrimoniumbuurt was ongerust over het feit dat er stukken van haar oude schuurdak afbraken. Het vermoeden bestond dat het schuurdak asbest zou bevatten. Het SP MilieuAlarmteam heeft hierop gelijk gehandeld en is op locatie polshoogte komen nemen. Ook heeft het Milieu Alarmteam de andere schuurdaken in de buurt onderzocht. Het gaat hier om oude verweerde schuurdaken waarin asbestvezel is verwerkt.

In principe is de aanwezigheid van asbest niet gevaarlijk, maar er mogen geen stukken uit het materiaal breken. Zodra er stukken uitbreken is het aangeraden deze erg voorzichtig te behandelen. De asbestvezels kunnen kanker veroorzaken. De begroeiing, zoals mos en dergelijke, houden de kankerverwekkende vezels in hun wortels vast.

De constatering was een aantal weken geleden al gemeld bij de verhuurder, Waterweg Wonen. De verhuurder reageerde erg luchtig en gaf aan geen saneringsplan te hebben om de daken te vervangen. Nog stuitender is dat Waterweg Wonen in eerste instantie wel een aannemer heeft gestuurd om het kapotte schuurdak te repareren. De aannemer heeft dit echter geweigerd omdat het schuurdak uit astbest zou bestaan.

Willem de Man van het MilieuAlarmteam heeft contact gezocht met de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Vlaardingen. Bouw en Woningtoezicht is meteen gaan kijken en heeft overleg met Waterweg Wonen toegezegd om tot een saneringsplan te komen.

U bent hier