h

Herstructurering en Actieplan Wonen op glad ijs?

9 oktober 2008

Herstructurering en Actieplan Wonen op glad ijs?

Vlaardingse woningmarktDe huizenprijzen in Nederland zijn voor het eerst in 18 jaar gedaald. De verkoopprijs van de gemiddelde woning lag in het derde kwartaal van 2008 0,3% lager dan het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Verenging van Makelaars. De NVM meldt ook dat er in het derde kwartaal 13% minder huizen zijn verkocht dan het kwartaal daarvoor.

De kredietcrisis ploegt haar sporen door de woning- en hypothekenmarkt. Een recessie lijkt onafwendbaar en niemand kan op zinnige wijze duiden wanneer de teruggang in de conjunctuur een ombuiging zal maken. Eerder nog melde projectontwikkelaar Rudy Stroink van TCN op dat door de kredietcrisis projectontwikkelaars bij banken nauwelijks geld kunnen loskrijgen voor nieuwe bouwprojecten.

Gezien er plannen zijn om minstens 8.450 nieuwe woningen te realiseren stelde Arnout Hoekstra vandaag enkele schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zo vraagt de SP zich af of het college zich realiseert dat sloop/nieuwbouwactiviteiten als gevolg van de kredietcrisis en de ontwikkelingen in de woningmarkt risicovol en onrendabel kunnen worden. Ook is de SP erg benieuwd naar de inzichten van het college op de mogelijke effecten van de huidige ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties op de uitvoering van het Actieplan Wonen en de overige herstructureringsprojecten.

De SP is van mening dat sloop in relatie tot nieuwbouw heroverwogen zal moeten worden en getoetst moet worden aan de huidige financiƫle uitvoerbaarheid. De vraag is of het college die opvatting deelt.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 9 oktober 2008,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Daling woningprijs, terughoudende afgifte hypotheken en nauwelijks liquide middelen voor bouwprojecten.

Geacht college,

De huizenprijzen in Nederland zijn voor het eerst in 18 jaar gedaald1). De verkoopprijs van de gemiddelde woning lag in het derde kwartaal van 2008 0,3% lager dan het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Verenging van Makelaars2). De NVM meldt ook dat er in het derde kwartaal 13% minder huizen zijn verkocht dan het kwartaal daarvoor.

De kredietcrisis ploegt haar sporen door de woning- en hypothekenmarkt. Een recessie lijkt onafwendbaar en niemand kan op zinnige wijze duiden wanneer de teruggang in de conjunctuur een ombuiging zal maken. Eerder nog melde projectontwikkelaar Rudy Stroink van TCN op dat door de kredietcrisis projectontwikkelaars bij banken nauwelijks geld kunnen loskrijgen voor nieuwe bouwprojecten3).

Gezien u van plan bent om minstens 8.450 nieuwe woningen te realiseren heb ik enkele vragen aan u;

1) Realiseert u zich dat sloop/nieuwbouwactiviteiten als gevolg van de kredietcrisis en de ontwikkelingen in de woningmarkt risicovol en onrendabel kunnen worden?
2) Wat zijn naar uw inzicht de mogelijke effecten van de huidige ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties op de uitvoering van het Actieplan Wonen en de overige herstructureringsprojecten?
3) Bent u bereid sloop in relatie tot nieuwbouw te heroverwegen en te toetsen aan de huidige financiƫle uitvoerbaarheid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de SP fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier