h

SP haalt alles binnen op parkeerbeleid

25 oktober 2008

SP haalt alles binnen op parkeerbeleid


In 2006 is de SP de parkeerdiscussie ingegaan met de eis dat de parkeergarages 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zouden moeten zijn, dat er voor het gebruik een eerlijker tarief moet worden berekend en dat er een betaalbare overall-vergunning voor verloskundigen en huisartsen moest komen. Eerder gaf wethouder Robberegt al aan de tariefbepaling voor de garages van 60 minuten terug te brengen naar 8 en met een vergunning te komen voor zorgverleners. Met het verschijnen van de laatste versie van de parkeernota wordt ook aan de 24/7 eis voldaan.

Van begin af aan heeft de SP gepleit voor een beleid waarbij men 24 uur per dag, 7 dag per week de parkeergarages in- en uit kan rijden. Vele bijeenkomsten heeft Hoekstra – SP-woordvoerder parkeren - dit aangevoerd en het belang hiervan naar voren gebracht: “Het maakt een abonnement op de parkeergarage veel aantrekkelijker ten opzichte van een straatvergunning, en maakt dat de garages beter benut zullen worden en daardoor de parkeerdruk op straat zal afnemen.” De SP is blij dat aan het einde van de rit ze de wethouder hebben kunnen vinden om dit waar te maken.

Tevens heeft de SP van begin af aan gepleit voor een tariefberekening in de parkeergarage's waarbij de daadwerkelijk geparkeerde minuten in rekening worden gebracht. De SP en het Platform Detailhandel Nederland zijn van mening dat het oneerlijk is om iemand voor een vol uur te laten betalen wanneer er slechts voor een deel van dat uur van de garage gebruikt gemaakt wordt. Wethouder Robberegt komt tegemoet komt door de tijdseenheden terug te brengen naar 8 minuten. Hoekstra geeft aan over dit compromis tevreden te kunnen zijn.

Wel maakt Hoekstra zich net als de fractie van het CDA zorgen over het uit de wijken verbannen van bestelbusjes: “In Vlaardingen hebben we veel werkzame inwoners en dat is alleen maar heer goed. In de duurdere wijken wonen vooral mensen met een luxe leasewagen voor de deur, aan de Zuidbuurtseweg heb je mensen met een tractor voor de deur en in de de arbeiderswijken beschikken de bewoners veelal over een bedrijfsbus. Dit is niet voor de lol of om de buren te pesten, maar doodgewoon om hun beroep uit te oefenen. Dankzij de mensen met zo'n busje stroomt er water uit de kraan, komt er stroom uit het stopcontact en wordt het dak gerepareerd wanneer het lek is. Natuurlijk is het uitzicht niet ideaal met een bestelbus voor je deur. Maar moeten wij de hardwerkende Vlaardinger de halve wijk van woning naar voertuig laten lopen omwille van hen die heel de dag vanaf de bank naar buiten zitten te staren? Daarnaast denk ik geeneens dat mensen daar voor te porren zijn en dat een extra verlicht en met camera bewaakt terrein een onzinnig dure investering is.”

Een mogelijk amendement kan deze laatste angel uit de nota verwijderen. “Na eerdere kritiek van mevrouw De Koning-Hoogland (CDA) in de commissie verwacht ik dat zij met een amendement zal komen, in dit geval zullen wij deze zeker steunen en kunnen wij ons in de parkeernota vinden.”

U bent hier