h

SP verzoekt burgemeester Mosquito’s te verwijderen

21 november 2008

SP verzoekt burgemeester Mosquito’s te verwijderen

Gisteravond heeft minister Ter Horst – Binnenlandse Zaken – in de Tweede Kamer gezegd dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van de zogenaamde ‘Mosquito’s’. De Mosquito is een metalen kastje met een ‘ultrasoon geluidssysteem’, dat een zeer hoge toon verspreidt. Die frequentie is alleen hoorbaar voor jonge oren tot ongeveer 25 jaar. Vandaag verzocht de SP de burgemeester middels een brief de Mosquito's weg te halen.

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra en de politieke jongerenorganisatie van de SP – ROOD, jong in de SP- heeft de burgemeester meerdere malen verzocht te stoppen met het verjagen van de jongeren met pieptonen, en over te gaan tot het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren en overlast te bestrijden door meer blauw op straat. Tot op heden gaf de heer Bruinsma aan hier geen aanleiding voor te zien.

Gehoord de conclusies van mevrouw Ter Horst stellen Hoekstra en de SP jongeren voor om geen nieuwe Mosquito’s meer te plaatsen en bestaande Mosquito’s te verwijderen, of op zijn minst met onmiddellijke ingang uit te schakelen.

De SP hoopt van harte dat de burgemeester zich in deze voorstellen kan vinden en daarmee een gang naar de rechter onnodig zal zijn.

U bent hier