h

Vlaardings sloopbeleid moet op de schop

26 november 2008

Vlaardings sloopbeleid moet op de schop

De SP pleit voor een vergaande herziening van het Vlaardings sloopbeleid. De gemeente en corporaties hebben plannen om in ruim 20 jaar zo’n zevenduizend woningen te slopen, dit is bijna de helft van het volledige corporatiebezit. De hele stad gaat op de schop doordat met het Destructieplan Wonen er tot 2030 ieder jaar zo’n 300 woningen te vlakte gaan. Sloop ten tijde van woningnood is onverstandig, zeker wanneer het prima woningen betreft.

Vlaardinger en Tweede Kamerlid Remi Poppe presenteerde gisteren samen met SP-Kamerlid Paulus Jansen het rapport ‘Langs de slooplat’. Het is een voorstel voor vijf voorwaarden voor het slopen van betaalbare huurwoningen. Het zijn voorwaarden waar de SP in Vlaardingen al jaren op hamert, met deze publicatie presenteert de SP een overzichtelijke onderbouwing voor de SP visie op herstructurering.

SP-fractievoorzitter Agnes Kant: “Er moet een einde komen aan de sloopwoede. Er worden veel betaalbare huurwoningen gesloopt, terwijl we nota bene kampen met een tekort. Het zijn vaak nog goede huizen die tegen de vlakte gaan. Het is pure kapitaalvernietiging. Daarnaast zie je vaak dat met de woningen ook de sociale samenhang uit een buurt wordt gesloopt.”

De SP is niet per definitie tegen sloop. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin er noodzaak is tot sloop. Maar nu wordt er veel te makkelijk tot sloop overgegaan. Vandaar dat de SP de volgende voorwaarden stelt:

1. De te slopen woningen moeten van aantoonbare slechte kwaliteit zijn.
2. 70 procent van de bewoners moet met de sloop instemmen
3. Er zijn geen huurders te vinden voor de woningen
4. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen stijgen niet door de sloop
5. Door de sloop verplaatsen problemen zich niet naar andere wijken

Lees hier het rapport 'Langs de slooplat'

U bent hier