h

Voorstellen voor lastenverlichting en koopkrachtverbetering

17 december 2008

Voorstellen voor lastenverlichting en koopkrachtverbetering

Aanstaande donderdag komt de gemeenteraad te stemmen over de gemeentelijke belastingverordening. Vlaardingen is reeds de duurste Waterweggemeente, vanaf 1 januari 2009 zal Vlaardingen nog duurder zijn. De SP heeft een aantal voorstellen gedaan om de lasten te verlichten en de koopkracht van de ingezetenen te verbeteren.

Afvalstoffenheffing verlagen met opbrengsten afvalfonds en verkoop ingezamelde grondstoffen
Het college heeft onze buurten voorzien van oranje gekleurde kunststofcontainers zodat onze Vlaardingse huishoudens hun afval kunnen scheiden. Goed voor het milieu, en de verkoop van het opgebrachte kunststof brengt ook nog eens geld in het laatje. In oktober heeft de Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer de motie-Poppe aangenomen. De Kamer heeft ingestemd met het verlagen van de afvalstoffenheffing met de opbrengsten uit het afvalfonds. Burgers moeten worden beloond voor het inzamelen en scheiden van kunststof, en daarom zal de afvalstoffenheffing zichtbaar moeten worden verlaagd met opbrengsten uit het afvalfonds en eventuele opbrengsten uit de verkoop van ingezameld kunststof. De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling het college verzocht deze heffingsverlaging door te voeren.

Afvalstoffenheffing met 30€ euro verlagen met baten uit aandelen verkoop AVR
Begin 2006 stelde de SP met een initiatiefvoorstel voor om de gemeentelijke lasten met 30€ te verlagen uit de opbrengsten uit de verkoop aandelen AVR. De verkoop leverde 15,6 miljoen euro op. De lokale lasten werden echter niet met deze gelden verlaagd omdat de coalitie het geld claimde voor haar eigen prestige projecten.

Hervorming ziektekostenstelsel voor solidaire lastenverdeling
De SP bepleit een inkomensafhankelijker zorgpremie, waardoor de lagere en middeninkomens erop vooruit gaan, en de bureaucratische rompslomp van de zorgtoeslag overbodig wordt. Met een vaste premie van 400€ per jaar in combinatie met een inkomensafhankelijke premie moet de koopkracht voor lagere- en middeninkomens verbeteren. Het CBP heeft berekend dat huishoudens met een inkomen tot 63.000 er hiermee op vooruit gaan.

Zie ook:

U bent hier