h

Kamervragen over dossierschandaal Vlietland

18 maart 2009

Kamervragen over dossierschandaal Vlietland

Tweede Kamerlid Henk van Gerven
SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan minister Klink van volksgezondheid. Van Gerven wil van de minister weten of hij een nader onderzoek gaat instellen naar de wijze waarop het Vlietland Ziekenhuis zijn medische dossiers bewaart. Aanleiding hiervoor is het bericht dat twee raadsleden vorige week ongestoord een opslagloods met dossiers konden betreden.

Henk van Gerven is geschrokken van de wijze waarop twee raadsleden vorige week zeer eenvoudig toegang wisten te verkrijgen tot tienduizenden medische dossiers. “Dergelijke opslag van privacygevoelige medische informatie is onverantwoord, onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is van groot belang.” aldus Van Gerven. Het Kamerlid wil tevens weten of er zich elders in het land mogelijk gelijke situaties voordoen. In dat geval acht hij overleg van de minister met de Vereniging van Ziekenhuizen noodzakelijk.

November 2008 meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg al dat de informatiebeveiliging van ziekenhuizen niet aan de norm voldoet. De SP wil nu weten wat er na aanleiding van dit bericht is gebeurt, en of er al stappen zijn ondernomen om de problemen op te lossen. De situatie in Vlaardingen/Schiedam suggereert helaas dat dit niet het geval is.

U bent hier