h

Vraagtekens bij brandveiligheid parkeergarage

1 april 2009

Vraagtekens bij brandveiligheid parkeergarage
SP-raadslid Alke van Marsbergen stelt vraagtekens bij de brandveiligheid van de parkeergarage Centrum/Stadhuis. Tijdens een onderzoek in opdracht van de SP naar de brandveiligheid van openbare gebouwen is gebleken dat de parkeergarage Centrum/Stadhuis aan de Maassluisedijk op een aantal aspecten niet aan de voorschriften voor brandveiligheid en het Bouwbesluit voldoet.

Zo ontbreekt een BMI (Brand Meld Installatie), zijn alle handblussers achter slot en grendel opgeborgen en zijn er geen groen verlichten nooduitgangbordjes aanwezig. De SP stelt een hoge prioriteit aan de brandveiligheid van openbare gebouwen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Van Marsbergen vandaag vragen aan het college gesteld.

Zo wil de SP weten of het college deze conclusie deelt, en wat zij voornemens is te gaan doen om de situatie te verbeteren. Ook wil de fractie weten of het college voornemens de garage te sluiten tot het moment er aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid wordt voldaan. Daarnaast wordt er opheldering gevraagd over in hoeverre de overige publieke parkeergarages wel of niet aan de veiligheidseisen voldoen.

Schriftelijke vragen:
---------------------------------------------------------
College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 1 april 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: brandveiligheid parkeergarage Centrum/Stadhuis

Geacht college,

Tijdens een onderzoek in opdracht van de SP naar de brandveiligheid van openbare gebouwen is gebleken dat de parkeergarage Centrum/Stadhuis aan de Maassluisedijk op een aantal aspecten niet aan de voorschriften voor brandveiligheid en het Bouwbesluit voldoet. Zo ontbreekt een BMI (Brand Meld Installatie), zijn alle handblussers achter slot en grendel opgeborgen en zijn er geen groen verlichten nooduitgangbordjes aanwezig.

De SP stelt een hoge prioriteit aan de brandveiligheid van openbare gebouwen. Daarom hebben wij aan u de volgende vragen;

• Is het college op de hoogte van de situatie omtrent brandveiligheid in de parkeergarage Centrum/Stadhuis?
• Bent u met ons van mening dat de huidige situatie te wensen overlaat? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, wat gaat u ondernemen om de situatie te verbeteren en de brandveiligheid te garanderen?
• Bent u voornemens de garage te sluiten tot het moment er aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid wordt voldaan?
• In hoeverre voldoen de overige publieke parkeergarages wel of niet aan de veiligheidseisen?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie,

Alke van Marsbergen
raadslid SP

U bent hier