h

Voor mobiliteit, tegen onzinnige A4

15 mei 2009

Voor mobiliteit, tegen onzinnige A4

Tijdens de commissievergadering kwam de gemeenteraad te spreken over het voornemen van minister Eurlings om op korte termijn over te gaan tot de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De SP is voor het oplossen van mobiliteitsproblemen, maar is er niet van overtuigd dat de aanleg van deze snelweg tussen Vlaardingen en Den Haag daar een bijdrage aan gaat leveren.

Het de SP er alles aan gelegen is om de nationale mobiliteitsproblemen aan te pakken. De SP is geen anti-asfaltpartij en heeft de afgelopen jaren in de Kamer met de aanleg van meerdere rijkswegen ingestemd. Bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland hebben wij echter altijd onze vraagtekens gehad omdat in meer dan 40jaar de nationale wegbeheerder nog nooit heeft kunnen aantonen dat de aanleg van deze weg enigszins de verkeersproblemen tussen Rotterdam en Den Haag kan oplossing.

De SP heeft vraagtekens bij de juistheid van de samenvatting van de gemaakte rapportages. De SP-fractie is niet overtuigd dat de A4 een betere variant is dan de verbrede A13 en de aanleg van de A16.

SP-raadslid Ingrid Wijker: “Ik zeg u: Als de aanleg van de A4 – zij het met minimale negatieve milieueffecten – de vervoersproblemen tussen Rotterdam en Den Haag op kan lossen, en de huidige economische schade kan beperken, dan zijn wij voor de aanleg, en dan mag dat ons best wat geld kosten. Maar helaas is deze garantie nog niet te geven, en heeft na tientallen jaren rekenen en cijferen Rijkswaterstaat ons nog steeds niet weten te overtuigen. Wij blijven dan ook tegen de aanleg voordat het nut onomstotelijk is bewezen.”

U bent hier