h

Blauwe cirkels glad en gevaarlijk

2 juni 2009

Blauwe cirkels glad en gevaarlijk


De SP-fractie heeft opheldering gevraagd over de grote gekleurde symbolen op het wegdek binnen de veilige schoolzone’s. Deze symbolen kunnen glad en gevaarlijk zijn voor motorrijders en wielrenners. De Motorrijders Actie Groep haalt in haar verenigingsblad Mag-a-zine deze maand hard uit naar de gemeente Vlaardingen.

In Vlaardingen zijn in het kader van de veilige schoolzone’s grote gekleurde symbolen aangebracht om weggebruikers te waarschuwen van de aanwezigheid van een school. Deze ‘gladde’ symbolen zijn echter niet zo veilig voor motorrijders. De Motorrijders Actie Groep schrijft als volgt: “Weldenkende wegbeheerders passen ze niet meer toe, maar zo nu en dan duikt er toch weer ergens een op. Dit voorjaar bijvoorbeeld heeft de gemeente Vlaardingen het weer nodig gevonden ze toe te passen ondanks een eerder expliciet verzoek van ons (MAG, red.)dit niet meer te doen”.

In een eerdere commissiebehandeling van het onderwerp ‘Veilige schoolzone’s’ heeft SP-raadslid Alke van Marsbergen zijn zorgen geuit over het gevaar van grote symbolen op het wegdek die soms glad en gevaarlijk kunnen zijn voor wielrenners en motorrijders. In het verenigingsblad Mag-a-zine van deze maand haalt eveneens de Motorrijders Actie Groep hard uit naar de gemeente Vlaardingen. Naar aanleiding van dit artikel heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. De SP eist dat de veiligheid hersteld wordt op het moment dat de symbolen daadwerkelijk gevaarlijk zijn.

Schriftelijke vragen

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 2 juni 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Gladde blauwe cirkels en de veiligheid van motorrijders.

Geacht college,

In een eerdere commissiebehandeling van het onderwerp ‘Veilige schoolzone’s’ heeft mijn fractiegenoot Alke van Marsbergen zijn zorgen geuit over het gevaar van grote symbolen op het wegdek die soms glad en gevaarlijk kunnen zijn voor wielrenners en motorrijders. In het verenigingsblad Mag-a-zine van deze maand haalt eveneens de Motorrijders Actie Groep hard uit naar de gemeente Vlaardingen. Naar aanleiding van dit artikel1) heb ik aan u de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Gaten, drempels en plakkaten’1)?
2. Is het waar dat Motorrijders Actie Groep u expliciet heeft verzocht deze symbolen niet meer toe te passen?
3. Is het waar dat de grote blauwe cirkels - en andere grote symbolen in diverse kleuren die schoolzones aanduiden - gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders en wielrenners? Zo nee, kunt u de beweringen van de MAG weerleggen?
4. Klopt het dat u na de waarschuwing van de MAG nieuwe symbolen van dit type heeft geplaatst?
5. Hoeveel van deze verkeerssituaties zijn er in Vlaardingen bekend en waar zijn deze gelegen?
6. Bent u bereid al deze gevaarlijke situaties binnen onze gemeente binnen aanzienlijke tijd aan te pakken? Zo nee, kunt u dit toelichten?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
fractievoorzitter SP Vlaardingen

1) Blz. 11- 13 Mag-a-zine, verenigingsblad van de Motorrijders Actie Groep. Nr. 102, juni 2009.

U bent hier