h

Gladde cirkels eindelijk van het asfalt

4 december 2009

Gladde cirkels eindelijk van het asfalt

Schoolzone met blauwe cirkel


De SP lijkt de strijd tegen de voor motorrijders gevaarlijke blauwe cirkels op het wegdek gewonnen te hebben. Bij de aanleg van twee nieuwe schoolzones ziet het college af van de opvallende maar gladde symbolen op het asfalt aan te brengen. Dit omwille van de veiligheid van tweewielers. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra wil nu van de wethouder weten of de bestaande cirkels nu ook het veld moeten ruimen: “Iets is veilig of niet veilig. Als de wethouder zegt dat ze onveilig zijn moeten de overige cirkels ook weg.”

Een aantal drukke verkeersaders in de buurt van scholen zijn in de afgelopen jaren voorzien van een ‘veilige schoolzone’. Deze schoolzones zijn voorzien van felgekleurde symbolen om te waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van kinderen in het verkeer. Een nobel streven volgens Hoekstra, maar gevaarlijk voor tweewielers. De blauwe cirkels op het asfalt nabij scholen kunnen – vooral bij nat weer – zeer glad zijn voor fietsers en scooter- en motorrijders.

Na eerder protest van de Motorrijders Actie Groep (MAG) en de SP verdwenen eerder al de gele octopussen van het wegdek. “Ik hoop dat de wethouder nu overtuigd is dat we af moeten zien van iedere van gladde troep op de weg.” aldus Hoekstra. De SP heeft inmiddels via schriftelijke vragen om opheldering over de schoolzones gevraagd.

-------
Schriftelijke vragen

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 3 december 2009

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het bericht dat twee nieuwe schoolzones zonder gevaarlijke cirkels worden uitgevoerd

Geachte burgemeester en wethouders,

Namens de leden van de SP-fractie heb ik aan u de volgende vragen:

1. Is het juist dat u bij de realisatie van de twee nieuwe schoolzones geen blauwe cirkels op het wegdek zal laten plaatsen?1)
2. Klopt de berichtgeving1) dat u van de plaatsing van blauwe cirkels op het wegdek afziet omdat deze cirkels in de praktijk voor motorrijders te glad zijn gebleken? Zo nee, waarom wel? Zo ja, wat betekent dit voor de huidige blauwe cirkels in de overige schoolzones? Worden deze verwijderd, en zo ja, op welk termijn? Zo nee, waarom niet?
3. Hoe verhoudt dit standpunt over de veiligheid van blauwe cirkels zich ten opzichte van uw beantwoording op de eerdere vragen van de SP2)? Is uw opvatting over de veiligheid van deze cirkels veranderd? Zo, wat was hiervoor de aanleiding?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

1) Algemeen Dagblad 3 december 2009, Editie Waterweg pag. 25 ‘Twee nieuwe schoolzones zijn in de maak’
2) ‘Schriftelijke vragen volgens art. 36 Reglement van Orde: Gladde blauwe cirkels en de veiligheid van motorrijders’ – 2 juni 2009 - http://vlaardingen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=28970/t...

U bent hier