h

Weekendarrangement niet langer houdbaar

1 december 2009

Weekendarrangement niet langer houdbaar

De sanctie die in sommige gemeenten – waaronder Vlaardingen – gebruikt wordt om lastpakken in het uitgaansleven aan te pakken heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. “Een rechter in Leeuwarden heeft geoordeeld dat het weekendarrangement niet rechtsgeldig is, dit kan gevolgen hebben van de toepassing ervan in Vlaardingen.” aldus Arnout Hoekstra, fractievoorzitter voor de SP in Vlaardingen. Hoekstra heeft inmiddels opheldering gevraagd van de burgemeester.

Mensen die zich in het weekend misdragen, lopen het risico een ‘weekendarrangement’ te ontvangen. Dit betekend dat je tot maandagochtend op het politiebureau mag blijven overnachten. Vlaardingen is een van de weinige gemeenten die deze maatregel toepast. Volgens eerdere berichten van politie en burgemeester heeft de maatregel veel succes. De maatregel zou een zeer effectief afschrikkingeffect hebben.

Er lijkt nu echter een einde te komen aan de juridische houdbaarheid van deze maatregel. In Leeuwarden heeft de rechter geoordeeld dat de maatregel te ver gaat. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een 22-jarige Fries iemand met een barkruk zou hebben geslagen. Het OM werd vervolgens niet-ontvankelijk verklaard. Dergelijke jurisprudentie kan ook gevolgen hebben voor de toepassing van het weekendarrangement in andere gemeenten. De SP wil zo snel mogelijk weten of dit in Vlaardingen ook het geval is.

---
Schriftelijke vragen

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 30 november 2009

Betreft: Schriftelijke vragen aan het college over het bericht dat de rechter het weekendarrangement heeft afgewezen

Geachte burgemeester en wethouders,

Namens de leden van de SP-fractie heb ik aan u de volgende vragen:

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een rechter van de rechtbank in Leeuwarden heeft uitgesproken dat het weekendarrangement een onredelijk middel is?1)
2. Wat zijn volgens u de gevolgen van deze uitspraak voor het weekendarrangement zoals deze momenteel in Vlaardingen gehanteerd wordt?
3. Bent u – gezien de urgentie – bereid deze vragen vóór komend weekend te beantwoorden?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

1)NOS.nl 30 november 2009 - Rechter wijst weekendarrangement af

U bent hier