h

SP wil duidelijkheid over risico op baksteenregen

20 januari 2010

SP wil duidelijkheid over risico op baksteenregen


De SP heeft aan het college opheldering gevraagd over het risico op baksteenregen. Baksteenregen is wanneer een kopgevel van een flat loskomt en de bakstenen naar beneden vallen. Dit kan voorkomen bij een slechte of verouderde gevelconstructie onder extreme weersomstandigheden. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Vlaardingen telt nogal wat flats die tussen de jaren vijftig en zeventig gebouwd zijn. Je moet er niet aan denken als iemand ineens duizenden bakstenen op zijn hoofd krijgt.”

De aanleiding voor de vragen is een alarmerend bericht wat de Cobouw publiceerde. Uit het artikel blijkt dat veel gemeenten niet of onvoldoende onderzoek doen naar de kwaliteit van gevels in de risicocatagorie. De VROM-inspectie deed onderzoeken naar diverse incidenten van ingestorte kopgevels door het hele land. Naar aanleiding van dit onderzoek bracht de inspectie in 2007 advies uit aan de gemeenten.

De inspectie adviseerde de gemeente in 2007 om gevels van flats te inspecteren. Door het hele land zou het om duizenden flats gaan die een risico vormen. Hoekstra: “Ik wil weten wat de gemeente met dit advies heeft gedaan. Duidelijk moet worden of de gevels zijn onderzocht, of er risico gevels zijn en wat daar mee gaat gebeuren. De veiligheid van argeloze voorbijgangers is hiermee in het geding.”

----- Schriftelijke vragen ---------

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 20 januari 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het bericht dat veel gemeenten onvoldoende onderzoek doet naar de veiligheid van kopgevels

Geachte burgemeester en wethouders,

In de Cobouw van 19 januari 2010 staat in een verontrustend artikel dat uit onderzoek van de VROM-inspectie blijkt dat veel gemeenten het advies uit 2007 over het risico op baksteenregen negeert of onvoldoende serieus neemt. Baksteenregen kan zich voordoen wanneer kopgevels van flats - voornamelijk uit de jaren vijftig tot tachtig - instorten. Deze gevels kunnen bij te weinig spouwankers of dilatatievoegen instorten doordat ze bij extreme weersomstandigheden onvoldoende kunnen uitzetten. Vlaardingen kent veel hoogbouw dat is gebouwd tussen de jaren vijftig en tachtig, daarom hebben de leden van de SP-fractie aan u de volgende vragen:

1.Erkent u het gevaar van baksteenregen als gevolg van slechte kopgevels?
2.Heeft u actief actie ondernomen naar aanleiding van het advies uit 2007 van de VROM-inspectie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u uw inspanningen tot op heden nader toelichten?
3.Heeft u over het risico op baksteenregen contact gehad met bezittende en beherende woningcorporaties en/of Verenigingen van Eigenaars? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke afspraken zijn met deze partijen gemaakt aangaande verantwoordelijkheid in het voorkomen van baksteenregen?
4.Heeft u onderzoek gedaan naar kwaliteit van kopgevels binnen Vlaardingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja;
- Hoeveel risicogevels bevinden/bevonden zich in Vlaardingen?
- Wat heeft u gedaan/gaat u doen om deze gevels te herstellen en risico’s op baksteenregen te beperken?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier