h

Alsnog gemeentelijke inventarisatie asbest

18 maart 2010

Alsnog gemeentelijke inventarisatie asbest

Op 6 november 2008 diende de SP een voorstel in bij de gemeenteraad om een asbestkansenkaart op te stellen. Deze kansenkaart maakt inzichtelijk waar en wanneer het gevaar van kankerverwekkende asbestdeeltjes groot is. Destijds gaf verantwoordelijk wethouder Robberegt aan dit SP-voorstel niet nodig te vinden. Nu meer dan een jaar later geeft de wethouder in zijn Milieuprogramma 2010 alsnog een asbestkansenkaart in het leven te roepen.

De wethouder gaf in het eerdere debat aan vooral tevreden te zijn met de huidige aanpak en verder te gaan met gesprekken met corporaties en het verspreiden van voorlichtingsfolders. Aan het SP-voorstel had de wethouder op dat moment geen behoefte. De SP kon in 2008 geen enkele raadsfractie meekrijgen om de motie te steunen, maar merkwaardig genoeg blijkt de wethouder nu toch het SP-plan te hebben overgenomen.

SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Wij zijn blij dat ons voorstel alsnog wordt uitgevoerd, het is een belangrijke stap in de strijdt tegen het asbestgevaar.’ Hoekstra geeft verder aan teleurgesteld te zijn dat de raad en het college om de SP de eer niet te gunnen een met een goed voorstel te komen, zeker nu de wethouder hetzelfde plan alsnog onder eigen naam invoert. De SP-fractie hoopt dat deze politieke spelletjes in de nieuwe raadsperiode verledentijd zullen zijn.

Videoverslag raadsdebat 27 november 2008
SP-motie

U bent hier