h

Opinie: Kale kippen plukken

2 april 2010

Opinie: Kale kippen plukken

Alke van Marsbergen
Van Marsbergen: ‘Het Rijk wil kale kippen plukken; zieken en gehandicapten mogen de crisis betalen.’

Door SP-raadslid Alke van Marsbergen, woordvoerder zorg en welzijn. - Deze week presenteerde ambtenarenwerkgroepen de ‘Brede heroverwegingen’, bezuinigingsvoorstellen voor het Rijk. Zo ook voor zorg en welzijn. Als het aan de ambtenaren ligt gaan de zieken en gehandicapten in Nederland de klap opvangen van de crisis.

Een crisis die ontstaan is door het grote graaikapitalisme van ‘ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’. Dat is de eerste conclusie die nu al op te maken is uit het rapport van de werkgroep zorg die door het onlangs gevallen kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie in het leven is geroepen om te kijken wat er te bezuinigen valt in de zorg. Als de voorstellen worden overgenomen moet een patiënt straks voor een bezoek aan het huis arts 5 euro gaan betalen en wordt de eigen bijdragen van 165 euro opgeschroefd naar 755 euro. Ook zou de bijdragen AWBZ voor langdurig zieken omhoog kunnen.

Al deze plannen zijn de SP een doren in het oog. Het lijkt allemaal wel mee te vallen 5 euro eigen bijdragen voor de huisarts. Maar er is een rede voor dat juist de huisarts in het verleden buiten de eigen bijdragen is geplaatst. Huisartsen zijn een poortwachter voor de ziekenhuizen geworden. Zij bekijken wie er daad werkelijk ziekenhuiszorg nodig hebben, en wie niet. Deze functie moet drempelloos blijven omdat anders het risico bestaat dat mensen te lang wachten met naar de dokter toe te gaan vanwege die vijf euro. Met als gevolg dat de ziekte in de tussentijd mogelijk verergerd en dus ook de behandeling duurder uit zal vallen. Het lijkt dus een bezuiniging, maar het kan de zorg nog wel eens flink duurder maken.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 775 euro eigen risico. Dit is voor heel veel mensen heel veel geld woordoor veel mensen zullen denken ‘het is vanzelf gekomen en het zal ook vanzelf wel weer over gaan’. Zoals ik in de vorige alinea heb aangegeven kan het gebeuren dat zorg door deze bezuiniging alleen maar duurder gaat worden. Maar ik vermoed dat dit het bedrijfsleven ook niet ten goede gaat komen. Vaak is het bij ziekte zo hoe eerder iets behandeld wordt hoe sneller het te genezen is. Dus als een werknemer langer wacht met naar het ziekenhuis gaan zal dit ook gevolgen hebben voor het aantal dagen dat hij uiteindelijk ziek is en de werkgever zijn arbeidskracht moet missen.

En dan de eigenbijdragen AWBZ. Natuurlijk kan je die verhogen, maar dan moet je wel eerst weten dat mensen in een AWBZ-instelling nu al een eigenbijdrage betalen, waardoor ze 265 euro zak- en kleedgeld overhouden, en van dit geld moet de zorgpremie nog worden betaald. Gaan we dus uit van 85,00 euro zorgpremie per maand, dan houden ze nog 180,00 euro over voor kleding, toiletartikelen en andere uitgaven. Dus zelfs de kale kip wordt door deze plannen geplukt.

Maar mocht u om deze redenen nog niet overtuigd zijn, dan is er natuurlijk altijd nog het feit dat je een beschaving kunt meten aan de manier waarop zei omgaat met de zieke en de zwakken binnen zijn samenleving. Onze beschaving staat dus duidelijk in de uitverkoop.

Kortom, het wordt tijd dat we ons gaan verzetten tegen deze asociale plannen. Stem 9 juni SP, want alleen SP kiest voor een eerlijkere verdeling, en laat de sterkste schouders de zwaarste laste tillen.

Alke van Marsbergen,
SP-raadslid Gemeente Vlaardingen, woordvoerder Zorg en welzijn.

U bent hier