h

Vlaardingen mogelijk voor tonnen opgelicht

11 april 2010

Vlaardingen mogelijk voor tonnen opgelicht

Vlaardingen mogelijk voor tonnen opgelicht

De gemeente Vlaardingen is in 1999 bij de verkoop van haar Bouwfonds-aandelen mogelijk honderdduizenden euro’s misgelopen. Bij de verkoop van de aandelen van gemeenten aan ABN Amro is informatie achtergehouden over het bod van ING. Mogelijk had met deze kennis de verkoop 75 miljoen gulden meer opgeleverd. De SP wil nu van het college weten hoeveel Vlaardingen is misgelopen en wat zij gaat doen om de schade te verhalen.

Schriftelijke vragen:

Vlaardingen, 11 april 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over het bericht dat gemeenten bij de verkoop van het Bouwfonds voor miljoenen zijn opgelicht.

Geachte burgemeester en wethouders,

In 1999 hebben gemeenten hun aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten verkocht aan ABN Amro. De overname vond plaats voor een bedrag van ruim 2,6 miljard gulden. Recent werd bekend dat de gemeenten bij deze overname voor tientallen miljoenen zijn opgelicht(1). Gemeenten Eindhoven en Apeldoorn (resp. 2,63 en 2,02% van de aandelen) gaan onderzoeken of de schade kan worden verhaald(2). Ook de VNG heeft inmiddels toegezegd hiertoe onderzoek te verrichten(3).

De gemeente Vlaardingen bezat indertijd 1,01%(4) van de aandelen. De leden van de SP-fractie hebben hierover een aantal vragen.

1) Wat was destijds voor de gemeente Vlaardingen de opbrengst van de verkoop van de Bouwfonds-aandelen?
2) Welk bedrag is de gemeente Vlaardingen - naar inziens van het college - misgelopen als gevolg van deze fraude?
3) Wat gaat het college ondernemen om dit misgelopen bedrag te verhalen?
4) Is het college bereid de gemeenteraad actief te informeren over het verdere verloop van deze schadeverhaling?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

Bronnen:
(1) De Volkskrant: ‘Bedrog bij verkoop Bouwfonds aan ABN’ 31/03/2010
(2) Binnenlands Bestuur: ‘Gemeenten willen geld zien voor omstreden verkoop Bouwfonds’ 9/04/2010
(3) De Volkskrant: ‘Gemeenten claimen miljoenen om fraude’ 10/04/2010
(4) Binnenlands Bestuur 19/11/1999

U bent hier