h

Wel of niet in aanmerking voor Sociaal Cultureel Fonds?

8 april 2010

Wel of niet in aanmerking voor Sociaal Cultureel Fonds?

Wanneer u een minimuminkomen heeft en geen geld heeft voor sport, recreatie, culturele activiteiten en cursussen, dan kan de gemeente u helpen. Ook voor extra activiteiten op school, clubs of verenigingen kan hulp worden gevraagd. Voor financiële ondersteuning voor deze activiteiten is het mogelijk een beroep te doen op het Sociaal Cultureel Fonds (SCF).

Om voor het SCF in aanmerking te komen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u over niet meer vermogen beschikken dan € 5.480 (alleenstaande) of € 10.960 (meerpersoonshuishouden). De gemaakte kosten moeten aantoonbaar zijn met bijvoorbeeld een bonnetje.

Vanaf heden kunt u de aanvraag SCF niet meer indienen bij de Gemeente Vlaardingen omdat de totale afhandeling is ondergebracht bij Bureau SCF Vlaardingen.Er is een nieuwe procedure waarbij nog maar één (declaratie-)formulier ingevuld hoeft te worden. Dit heeft als voordeel dat aanvragen binnen 5 tot 10 werkdagen afgehandeld worden, waar voorheen weken voor nodig waren. Op www.vlaardingen.nl/scf kunt u bekijken of en wanneer u in aanmerking komt en waarvoor u een SCF-aanvraag kunt indienen.

Per 1 april 2010 moet u de kosten die u betaalt voor een in aanmerking komende voorziening betrekking hebben op voorzieningen gebruikt tussen 1 maart 2010 en 31 december 2010. Aanvragen per 1 januari 2010 zijn door de Gemeente doorgestuurd naar dit nieuwe Bureau Sociaal Cultureel Fonds Vlaardingen, die de afhandeling hiervan zullen verzorgen.
Uw oudere aanvragen met betrekking tot 2009 worden nog door de eigen afdeling van de Gemeente Vlaardingen afgehandeld.

Aan een aantal mensen in Vlaardingen, waarvan verwacht wordt dat zij voor deze voorziening(en) in aanmerking komen is een dergelijk declaratieformulier al toegezonden.
Zij kunnen zonder verdere aanvraag al direct van dit aanbod gebruik maken.

Wilt u zelf informatie inwinnen? Het adres van dit bureau is:
Bureau Sociaal Cultureel Fonds Vlaardingen
Antwoordnummer 1503
6566 VX Millingen aan de Rijn.
024 663 25 02 / 0800 248 40 00 (ma t/m vr 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur)

Let op!
Voor bijzondere bijstand kunt u niet bij dit bureau terecht, deze aanvragen blijven in directe handen van de Gemeente Vlaardingen.

Ook “Stichting leergeld” valt niet onder het Bureau SCF Vlaardingen.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u natuurlijk ook contact op nemen met:
Ingrid Wijker, raadslid SP
Tel.010 4604480 / 06 46213433
Ingrid.wijker@vlaardingen.nl

U bent hier