h

Ammoniaklek bij Tessenderlo Chemie

5 mei 2010

Ammoniaklek bij Tessenderlo Chemie

ammoniaklek

Woensdagochtend 5 mei is er bij Tessenderlo Chemie aan de Maassluisedijk een lek ontstaan in een ammoniaktank. Ammoniak is een giftig en brandbaar gas en kan het milieu verzuren. De SP neemt de zaak serieus op en heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Willem de Man van het SP-Milieualarmteam: “Ammoniak is een gevaarlijk gif, lekkages zijn onacceptabel.”

De SP wil weten hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Verder is de SP weten of er nog meer opslagen van giftige stoffen zijn die kunnen lekken. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “De gezondheid van de inwoners moet worden gegarandeerd. Vlaardingen mag geen plek zijn voor lekkages en foutjes met levensgevaarlijk gas.” Hoekstra wil van het college horen wat ze gaat ondernemen om incidenten met giftige stoffen in de toekomst gaan voorkomen.

----------------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 5 mei 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over een ammoniaklek op 5 mei 2010 bij Tessenderlo Chemie.

Geachte burgemeester en wethouders,

Woensdagochtend 5 mei 2010 is er bij Tessenderlo Chemie aan de Maassluisedijk een lek ontstaan in een ammoniaktank. Ammoniak is een giftig en brandbaar gas en kan het milieu verzuren. De leden van de SP-fractie hebben daarom aan u de volgende vragen:

1. Wat is de oorzaak van het lek? Hoe had dit lek kunnen worden voorkomen?
2. Kunt u een toelichting geven op de wijze van periodieke controle van tanks voor de opslag van chemicaliën zoals ammoniak? Wanneer is deze tank voor het laatst gecontroleerd en goedgekeurd?
3. Is er enig moment sprake geweest van een risico voor de gezondheid van aanwezigen en omwonenden? Was de hulpverlening en calamiteitenbestrijding op tijd aanwezig?
4. Hoeveel opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen zijn er in Vlaardingen? Bestaat bij deze opslagen ook een reëel risico op lekkage?
5. Wat gaat het college ondernemen om dergelijke incidenten te voorkomen?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier