h

Parkeerplaatsen aangelegd op fietspad

4 mei 2010

Parkeerplaatsen aangelegd op fietspad

parkeerplaatsen op fietspad 1ste Van Leyden Gaelstraat
De gemeente Vlaardingen is begonnen met de aanleg van parkeerplaatsen op het fietspad van de 1ste Van Leyden Gaelstraat. Gezien het fietspad een autovrije zone is zijn de parkeerplaatsen voor automobilisten onbereikbaar. Deze opmerkelijk situatie is reden voor de SP om bij het college om opheldering te vragen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar ik heb het met eigen ogen gezien. Het college maakt parkeerplaatsen op een fietspad, ze zijn helemaal waus geworden!”

De omwonenden zijn met de aanleg van de parkeerplaatsen enorm verrast. Zo sprak een van de direct omwonenden: “Ik heb hier nooit een aankondiging over ontvangen en er is mij nooit naar mijn mening gevraagd.” Een andere bewoner: “Ik heb mijn slaapkamer net als veel van mijn buren aan de straatkant, als de weg open gaat voor al het verkeer doe ik geen oog meer dicht.”

De SP wil van het college weten wat ze nu precies van plan zijn. “Wordt het brommervrije fietspad straks weer gewoon een doorgaande weg? En is dat niet wat smal nu met die parkeerplaatsen?” De SP wil ook duidelijkheid waarom de direct omwonenden niet bij dit alles zijn betrokken. De partij heeft het college opgeroepen geen verdere stappen te nemen alvorens de bewoners zijn gehoord.

parkeerplaatsen op fietspad 1ste Van Leyden Gaelstraat

---------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 4 mei 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over feit dat er parkeerplaatsen worden aangelegd op het fietspad 1ste van Leyden Gaelstraat.

Geachte burgemeester en wethouders,

De 1ste Leyden van Gaelstraat bestaat grotendeels uit een fietspad en is daarmee afgesloten voor auto’s, brommers en scooters. Bijzonder verrast waren wij toen wij vandaag kennisnamen van het feit dat u vandaag bent begonnen met het aanleggen van parkeerplaatsen op dit fietspad. Parkeerplaatsen zijn immers bijzonder nutteloos op fietspaden waar geen auto’s mogen en kunnen komen. De leden van de SP-fractie hebben daarom aan u een aantal vragen.

1. Waarom heeft u opdracht gegeven voor het realiseren van parkeerplaatsen op een fietspad waar geen auto’s mogen en kunnen komen?
2. Heeft u het voornemen het fietspad uiteindelijk toegankelijk voor auto’s -en daarmee dus ook voor brommers- te maken? Zo ja, waar zijn uw vooruitstrevende inzichten wat betreft autoluwe en autovrije zones gebleven?
3. Wat was ook alweer de aanleiding om brommers uit de 1ste van Leyden Gaelstraat te weren? Is deze aanleiding komen te vervallen? Zo ja, waardoor?
4. Hoe breed is de uiteindelijke rijbaan ná aanleg van de parkeerplaatsen, waar straks fietsers het fietspad met automobilisten en scooterrijders moeten delen? Vindt u dit zelf ook niet een beetje smal en onveilig?
5. Klopt het dat u de direct omwonenden niet geïnformeerd en betrokken heeft bij deze plannen? Zo ja, waarom niet?
6. Bent u bereid om alsnog eerst de direct omwonenden te betrekken alvorens u verdere stappen neemt?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier