h

Woningnood onder Vlaardingse jongeren: Hoe kom ik aan een huis?

4 mei 2010

Woningnood onder Vlaardingse jongeren: Hoe kom ik aan een huis?

De vraag onder jongeren naar betaalbare woonruimte is groter dan het aanbod, er is dus sprake van woningnood. Een belangrijke vraag waar vele jongeren zich dus mee bezighouden is: Hoe kom ik aan een woning? ROOD hoopt deze vraag te kunnen beantwoorden; een artikel van SP-jongeren Frank Hoogervorst en Thomas van Dijk.

Er zijn zeven manieren om aan onderdak te komen: kopen, huren, tijdelijke huur, antikraak, kraken, tot in den eeuwigheid bij je ouders blijven wonen of verhuizen naar een plek waar niemand wil wonen. Iedere vorm van huisvesting heeft zo zijn voor en nadelen.

Een woning kopen
Het is mogelijk om als starter een woning te kopen, mits je inkomen toereikend is en je in aanmerking komt voor een hypothecaire lening. Het merendeel van de starters is in de koopsector afhankelijk van het goedkopere segment. Ook dit is sterk afhankelijk van inkomen, samenstelling van het huishouden, eigen spaargeld, overige lasten en mogelijke waarborg via je ouders. In het goedkopere segment op de Vlaardingse woningmarkt – laten we zeggen tot 150.000 euro kk – is een ‘redelijk’ aanbod beschikbaar. Op Funda1) staan er momenteel zo’n 370 van deze woningen te koop. Dit zijn overwegend twee- tot vierkamerappartementen van 60 tot 90 vierkante meter woonoppervlak. De maandelijkse hypotheekrentelasten lopen op tot zo’n 700 euro, maar is wel fiscaal aftrekbaar. Daarnaast bestaan er interessante regelingen zoals de starterslening, koopsubsidie (BEW) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Helaas is dit voor veel starters geen optie omdat ze de financiering niet rond kunnen krijgen.

Een woning huren
Het is mogelijk om als starter een woning te huren, mits je maar lang genoeg staat ingeschreven. Een woning huren kan via een woningcorporatie of een particuliere verhuurder. De prijs van een huurwoning is onder de huurliberalisatiegrens (647,53 euro1)) beschermd en bepaald op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). In het geval van een regulier huurcontract geniet je tevens huurbescherming. Inschrijven op een huurwoning van een woningcorporatie kan via Woonnet Rijnmond. Momenteel1) zijn er in Vlaardingen slechts 24 woningen beschikbaar die onder de huurliberalisatiegrens vallen. Dit zijn woningen variërend van twee- tot vierkamerappartementen van 31 tot 56 vierkante meter woonoppervlak en kosten gemiddeld zo’n 450 euro per maand. Om voor zo’n woning in aanmerking te komen moet je zeker 4,5 tot 10 jaar ingeschreven staan. Daarnaast worden aan meerdere van deze woningen aparte voorwaarden gesteld, zoals aan inkomen, leeftijd of gezinssamenstelling. Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben voorrang en beperken de kansen voor starters. Helaas is huur is door de lange wachtlijsten en strenge voorwaarden voor veel starters geen optie.

Tijdelijke verhuur (verhuur op basis van de Leegstandwet)
De gemeente Vlaardingen en de woningcorporaties hebben grote sloop/nieuwbouwplannen. Hierdoor komen in afwachting op sloop veel woningen tijdelijk leeg. Voor de verhuurder is het oninteressant om deze woningen voor reguliere verhuur aan te bieden omdat de huurders er weer zo snel en goedkoop mogelijk er uitgezet moeten kunnen worden. Wanneer er sprake is van concrete sloopplannen kan de eigenaar de woning op basis van de Leegstandwet tijdelijk verhuren met beperkte huurbescherming. De beperkte huurbescherming houdt in dat het opzegtermijn kan worden beperkt tot drie maanden en dat je geen recht hebt op een verhuiskostenvergoeding en vervangende woonruimte. Verhuurders moeten aan meerdere voorwaarden voldoen om de woning tijdelijk te mogen verhuren, zo moeten zij toestemming krijgen van het college van burgemeester en wethouders. Een voordeel is dat de huur vaak lager is dan bij reguliere huur, het college van B&W kan een huurplafond vaststellen. Het voordeel is dat er van deze woningen momenteel – dankzij de omvangrijke sloopplannen – beschikbaar zijn en de huren veelal lager zijn. Het nadeel is dat je beperkte bescherming hebt en het voor korte duur is. Veel woningen in deze categorie worden momenteel via uitzendbureau’s verhuurd aan arbeidsmigranten uit de Oostbloklanden (zo’n 300).

Antikraak (bruikleenovereenkomst)
Een andere vorm van tijdelijke bewoning is antikraak, oftewel; een bruikleenovereenkomst. Bij antikraak is het feitelijk geen sprake van huur, en dus al helemaal niet van huur- en huurprijsbescherming. Antikraak kan betrekking hebben op zowel huis als kantoren, winkels, kerken, kastelen, stations enz. Bij antikraak betaal je geen huur maar een gebruiksvergoeding, dit kan oplopen tot meer dan 200 euro. Bewoning op basis van bruikleenovereenkomsten wordt veelal door de eigenaar uitbesteed aan bemiddelaars, bekende ‘leegstandsbeheerders’ zijn AdHoc, Camelot en HOD. De woonlasten zijn laag maar je rechten zijn nihil. Het opzeg termijn is twee weken, je kan ter controle onverwachts bezoek krijgen en de prijsbepaling is schimmig. Er wordt van je verwacht dat je het gebouw en de omgeving nauwlettend in de gaten houdt. Je mag geen kinderen hebben of krijgen, geen logees ontvangen of een feestje organiseren. Wanneer je op vakantie gaat moet je aangeven. Het voordeel is dat er veel van deze woningen momenteel – dankzij de omvangrijke sloopplannen – beschikbaar zijn en de lasten relatief laag zijn. Het nadeel is dat je vrijwel geen rechten en zekerheid hebt.

Kraken
Vandaag de dag1) is het nog mogelijk om een gebouw te kraken. Voorwaarde is wel dat het gebouw ten minste twaalfmaanden leegstaat, je geen braaksporen achterlaat, en huisvrede sticht door een bed, stoel en een tafel te plaatsen. Deze manier van wonen heeft echter weinig toekomstwaarde. Vorig jaar heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Kraken en leegstand van de VVD, CDA en ChristenUnie aangenomen. Zodra de Eerste Kamer akkoord is en de wet is gepubliceerd, zal kraken verboden zijn.

Ouderlijk huis / Noordoost Groningen
Als je in Vlaardingen niet aan een woning komt is dat dus niet vreemd. In dat geval zit er niet veel op dan te verhuizen naar een krimpregio als Noordoost Groningen of bij je ouders te blijven wonen. Beiden zijn natuurlijk verre van ideaal. Daarom is er maar een mogelijkheid en dat is keihard verzet tegen het schandalige volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Er moeten meer goedkopere huur- en koopwoningen komen en minder worden gesloopt. Asociale woonvormen met minimale rechtsposities en zeer beperkte toekomstperspectieven moeten tot het minimale worden beperkt. ROOD – de jongerenorganisatie van de SP-afdeling Vlaardingen – maakt zich daar keihard voor. Wij kunnen jouw hulp daar heel hard bij gebruiken!

Kom in actie tegen de woningnood onder jongeren, kom in actie tegen een asociaal woningbeleid. Sluit je aan bij ROOD, jong in de SP.

Namens de Vlaardingse ROOD-jongeren,

Frank Hoogervorst
Thomas van Dijk

1) Peildatum 28 april 2010

U bent hier